Nasjonale fellesløsninger eFormidling

Med denne løsningen får din virksomhet en sikker, samordnet og effektiv meldingsutveksling mot virksomheter og innbyggere.

Kort om løsningen
Målgruppe

Anbefalt for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Ansatte i statlige virksomheter

Ansatte i kommunal sektor

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Gratis etablering. Gratis bruk
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Video med intro til eFormidling

Fylkesmannen i Nordland forenkler digital post

Fylkesmennene kommuniserer med alle typer mottakere. Utfordringen lå i at alle hadde hver sin kanal for å motta post digitalt. Ofte ble utsending på papir foretrukket. Ved å ta i bruk eFormidling og de ulike meldingsformidlerne ble det enklere, sikrere og billigere å sende digital post uavhengig av innhold og mottaker.

Se hvordan Fylkesmannen i Nordland har forenklet sin digitale post.