Nasjonale fellesløsninger Digital dialog

Gjennom bruk av skjema legger løsningen til rette for brukerdialog med innbyggere og næringsliv på en sikker måte.

Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Tilgjengelig for private virksomheter

Sluttbrukere

Innbyggere

Ansatte i private virksomheter

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Betaler for etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Helsedirektoratet heldigitaliserer søknader

Sykepleiere, leger og annet helsepersonell må ha autorisasjon eller lisens for å jobbe i Norge. Gjennom Altinn-tjenesten Digital dialog gjøres dette nå digitalt, og det sparer Helsedirektoratet mye på.

Se hvordan Helsedirektoratet heldigitaliserte sine søknader.