Nasjonale fellesløsninger Folkeregisteret

I Folkeregisteret henter du oppdatert nøkkelinformasjon om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge: navn, adresse, kjønn, sivilstand, med mer.

Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Tilgjengelig for private virksomheter

Innhold

Nasjonalt grunndataregister for personer, inkludert fødsler, navn, foreldreansvar, flytting, sivilstand og statsborgerskap

Juridiske forutsetninger for bruk Utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret krever hjemmel. Se lovverk
Betaling Gratis etablering. Gratis bruk
Forvalter Skatteetaten