Hopp til hovedinnhold

I Folkeregisteret henter du oppdatert nøkkelinformasjon om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge: navn, adresse, kjønn, sivilstand, med mer.

Folkeregisteret er nasjonalt grunndataregister for personer, inkludert informasjon om fødsler, navn, foreldreansvar, flytting, sivilstand og statsborgerskap. Utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret krever hjemmel (se lovverk).