Hopp til hovedinnhold

Maskinporten er en løsning for tilgangsstyring for virksomheter som utveksler data. Løsningen sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll for datautveksling mellom virksomheter (maskin-til-maskin).