Nasjonale fellesløsninger Styring av tilgang

Med denne løsningen styrer du hvem som kan bruke en digital tjeneste. Du kan bruke den til å styre tilganger for privatpersoner og til å gi tilganger basert på rettigheter noen har på vegne av en virksomhet.

Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Innbyggere

Ansatte i private virksomheter

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Betaler for etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Anbefalt løsningsmønster for oppslag i data

Styring av tilgang er blant løsningene som inngår i realiseringen av referansearkitektur for oppslag i data basert på API-er, inkludert delegering av tilganger.