Nasjonale fellesløsninger Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse hjelper deg med å sende digital post sikkert til innbyggerne, uavhengig av hvilken postkasse innbyggerne har valgt (e-Boks eller Digipost).

Kort om løsningen
Målgruppe

Obligatorisk for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Sluttbrukere

Innbyggere

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Gratis etablering. Betaler for bruk. Se betalingsinformasjon
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Video med intro til Digital postkasse til inbygger

Fylkesmannen i Nordland forenkler digital post

Fylkesmennene kommuniserer med alle typer mottakere. Utfordringen lå i at alle hadde hver sin kanal for å motta post digitalt. Ofte ble utsending på papir foretrukket. Ved å ta i bruk eFormidling og de ulike meldingsformidlerne - blant annet Digital postkasse til innbyggere - ble det enklere, sikrere og billigere å sende digital post uavhengig av innhold og mottaker.

Se hvordan Fylkesmannen i Nordland forenklet sin digitale post.