Nasjonale fellesløsninger Elektronisk mottakerregister (ELMA)

Med ELMA får brukerne dine oversikt over alle virksomheter i Norge som kan motta elektroniske fakturaer i henhold til EHF-standarden.

Kort om løsningen
Målgruppe

Anbefalt for statlige virksomheter

Anbefalt for kommunal sektor

Tilgjengelig for private virksomheter

Innhold

Norsk register over foretak som kan ta i mot dokument i EHF-format

Juridiske forutsetninger for bruk Ingen vesentlige forutsetninger
Betaling Gratis etablering. Gratis bruk
Forvalter Digitaliseringsdirektoratet

Anbefalt løsningsmønster for meldingsutveksling

ELMA er en løsning som inngår i den praktiske anvendelsen av referansearkitektur for meldingsutveksling i den norske PEPPOL-infrastrukturen.