Hopp til hovedinnhold

Rapport Digital hele livet med bedre brukeropplevelse

Retningslinjer for brukeropplevelse og designsystem

Skal det bli enklere for innbyggerne å få til på egen hånd og skal hjelpen bli mer tilgjengelig, må vi i offentlig sektor gå i takt og designe løsningene i fellesskap. Innsikten fra arbeidet vårt viser at det er en utfordring at utformingen av brukergrensesnittene er så ulik. Det tilsier at vi må samarbeide tettere om utformingen av digitale tjenester til innbyggerne.

Illustrasjon av en pc som viser ulike komponenter

Et samarbeid og verktøykasse for tjenesteutvikling

For å få til dette foreslår vi å utvikle felles retningslinjer for brukeropplevelsen gjennom et felles designsystem for offentlig sektor. Designsystemet kan være en samarbeidsarena der vi finner ut hvordan brukeropplevelsen på tvers av offentlig sektor skal være. Vi kan bli enige om felles mål og måter å kommunisere med innbygger på slik at det blir mer likt på tvers. Et designsystem kan bidra til at vi får en felles identitet på tvers av offentlig sektor.

Designsystemet kan også være en felles verktøykasse for tjenesteutvikling i offentlig sektor. Det vil si et sett med komponenter og ressurser vi kan bruke til å utvikle sammenhengende, digitale tjenester. Listen over brukskvalitetsutfordringer kan være et godt utgangspunkt for diskusjon og utforming av beste praksis. Det kan for eksempel være hvordan vi varsler innbygger, gir oppgaver i små porsjoner eller hvordan innbygger gir andre fullmakt til oppgaven.

Målgruppen for et designsystem er utviklere, designere og andre i offentlig sektor som lager tjenester for innbyggere og virksomheter. Ulike offentlige virksomheter kan ta i bruk felles designsystem i forskjellig grad.

Vi starter ikke på bar bakke

I arbeidet med felles designsystem starter vi ikke på bar bakke. Mye godt arbeid er allerede gjort. Store offentlige etater som NAV, Skatteetaten og Digdir har designsystemer vi kan ta utgangspunkt i. Digdir er i ferd med å lage et felles designsystem for sine produkter og har et uformelt samarbeid med Brønnøysundregistrene om å bruke samme designsystem. Digdir er også i dialog med NAV om å bruke samme ikonbibliotek.

Retningslinjer for brukeropplevelse som del av felles økosystem

Digitalisering av offentlige tjenester blir best når vi samarbeider og deler. I dag deler vi både data og åpen kildekode. Vi bør i større grad også dele brukerinnsikt, og ha felles retningslinjer for hvordan vi skal designe de digitale tjenestene.

Juridiske, organisatoriske, semantiske og tekniske problemstillinger er en del av felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling. Felles økosystem skal bidra til at offentlige tjenester oppleves som sammenhengende for brukerne, uansett hvilken offentlig virksomhet som tilbyr dem.

For å nå dette målet bør retningslinjer for brukeropplevelse og designsystem også tas inn i økosystemet. Standarder for hvordan brukeropplevelsen skal foregå er viktig for å oppnå målet om sammenhengende tjenester.

Felles designsystem kan effektivisere offentlig sektor

Mange offentlige virksomheter ønsker seg eller har et designsystem. Årsaken til det er at et designsystem effektiviserer design og utvikling og gir brukerne et gjenkjennelig og konsekvent design.

Å lage, videreutvikle og drifte et designsystem krever kompetanse og ressurser. I dag utvikler vi designsystem på hver vår kant i store og små siloer. I stedet for å lage alt selv, kan alle bruke et felles designsystem med komponenter som allerede er kvalitetssikret og brukertestet, og på den måten være sikker på at komponentene både oppfyller kravene om universell utforming og er tilpasset brukernes behov.

Det vil også være lettere å vedlikeholde og videreutvikle et designsystem vi deler ansvaret for. Det betyr at offentlige digitale tjenester raskt kan endres når nye krav og behov dukker opp. Det vil også gjøre det lettere å utvikle sammenhengende digitale tjenester i de ulike livshendelsene.

Et felles designsystem kan også tas i bruk av virksomheter som ikke har den kompetansen og ressursene som skal til for å lage, videreutvikle og drifte et slikt system selv.

Forslaget er relevant for fem av ti mål som strategien har for brukervennlige digitale tjenester. De fem målene er at Regjeringen vil:

  • håndheve regelverket med krav om universell utforming av IKT
  • tilrettelegge for mer brukertesting som inkluderer mennesker med nedsatte funksjonsevner i forbindelse med utvikling av digitale offentlige tjenester
  • sørge for samordnet utvikling av sammenhengende tjenester for livshendelser
  • jobbe for at offentlige digitale tjenester har et brukervennlig og gjenkjennbart design på tvers av ulike etater slik at innbyggerne med lav digital kompetanse kan benytte tjenestene
  • ha et tydeligere fokus på brukskvalitet i offentlige digitale tjenester