Hopp til hovedinnhold

Rapport Digital hele livet med bedre brukeropplevelse

Forslag som kan motvirke digital sårbarhet

Vi har utarbeidet forslag til hva som kan løse de prioriterte utfordringene fra innsikten. Forslagene går ut på at det skal være lettere å få til på egen hånd og at det må være enkelt å få hjelp i alle kanaler. For å realisere dette må vi ha felles mål, retningslinjer og designsystem slik at de offentlige digitale tjenestene blir mer lik på tvers.

Illustrasjon av to som holder rundt hverandre

Fire forslag

Oppsummering av forslagene

Å lage en felles oversikt og redusere kompleksiteten vil kunne bidra til at det blir enklere å finne frem uten mye kunnskap om offentlig forvaltning, og at flere får til selv fordi det krever lavere digital kompetanse. At man får til selv, vil gi større mestringstro og selvtillit.

Vi må gjøre det enklere å få lov til å hjelpe andre digitalt, og å kunne velge hvor mye hjelp du vil ha og hvem du vil ha hjelp av. Dette vil bidra til at flere kan være digitale, siden det er mulig å få tilgang til digitale tjenester på vegne av andre. I tillegg kan du gjøre litt selv, for så å be om hjelp til det resterende. Dette bygger digital kompetanse og mestringstro.

Behovet for personlig hjelp kommer ikke til å bli borte, og offentlige aktører må ta ansvar for å gjøre denne hjelpen mer tilgjengelig i alle kanaler. At hjelpen er lett tilgjengelig gir trygghet for de som er sårbare. Ved i større grad å lage tjenester som digitale kompanjonger vil vi kunne øke digital kompetanse og følelsen av mestring og kontroll over eget liv.

Til slutt må vi i offentlig sektor samarbeide tettere om brukeropplevelsen av de digitale tjenestene. Et felles verktøy som et designsystem vil hjelpe oss med å lage mer gjenkjennbare tjenester som er enklere å bruke. Dette vil påvirke både behovet for kunnskap om forvaltningen og redusere behovet for digital kompetanse.

Mye av det vi foreslår henger sammen med det som foregår i allerede pågående prosjekter. Vi må bygge på dette. I veien videre har vi foreslått hvordan disse forslagene passer inn i pågående tiltak og eventuelt nye prosjekter.