Hopp til hovedinnhold

Rapport Digital hele livet med bedre brukeropplevelse

Slik kan forslagene se ut

De fire forslagene vi har beskrevet i rapporten handler om hvordan vi kan gjøre offentlige digitale tjenester mer brukervennlige på tvers og hvordan vi kan gi bedre hjelp i tjenestene. Men hva vil dette si i praksis? Hvordan kan dette for eksempel løses for livshendelsen dødsfall og arv?

Vi har begynt å utforske dette. Eksemplene vi viser her er ikke ferdige, men et forslag til hvordan enkelte brukerflyter for livshendelsen dødsfall og arv kunne sett ut i fremtiden. Eksemplene skal tas med som idéer i det videre arbeidet med å gjøre det enklere for alle å bruke offentlige digitale tjenester.

I disse eksemplene møter dere Dag som nylig har mistet faren sin. Eksemplene viser hvordan han kan løse ulike oppgaver og hvordan han kan få hjelp underveis.

Avtale om veiledning av etterlatte

Å be etterlatte logge inn i en digital tjeneste for å fikse det praktiske etter et dødsfall uten å ta hensyn til den vanskelige situasjonen de er i, kan påvirke brukeropplevelsen negativt. Etterlatte har behov både for å bli møtt med forståelse og få veiledning fra det offentlige. Eksempelet illustrerer hvordan Dag får veiledning gjennom en offentlig mobilapplikasjon hvor etterlatte både kan avtale tid for veiledning og bli guidet igjennom prosessen.

Velge skifteform på egenhånd

Etter begravelsen må de etterlatte ta seg av arveoppgjøret. En av de første oppgavene er å velge skifteform for dødsboet. Dette er noe mange ikke har erfaring med eller kunnskap om. Det varierer hvor mye overskudd etterlatte har til slike oppgaver etter et dødsfall. Eksempelet illustrerer hvordan Dag får informasjon og valg i “små porsjoner”.

Velge skifteform med bistand underveis

Eksempelet illustrerer hvordan Dag får hjelp av venner og familie gjennom ringefunksjon og skjermdeling i en app. Dette kan være et alternativ til fullmaktsløsning hvor man overlater oppgaven til en annen. Slike hjelpeløsninger kan også være med på å bygge digital kompetanse.

Sjekke at alt har gått riktig for seg

I et arveoppgjør er det mange som velger å gi oppgaven til en annen, for eksempel en advokat eller venner/familie som har kjennskap til temaet. I slike tilfeller er det viktig å kunne sjekke at alt har gått riktig for seg. Eksempelet illustrerer hvordan Dag bruker en offentlig app for å få oversikt over hva som er gjort. Det illustrerer “felles oversikt” og “historikk” som beskrevet i forslagene.

Vil du se skissene i Figma?

Du finner skissene i Figma her.