Hopp til hovedinnhold

Brukskvalitet på tvers av offentlige digitale tjenester Digital hele livet med bedre brukeropplevelse

Hva kan vi gjøre for å få flere til å være digital hele livet? Vi har undersøkt hvordan brukskvaliteten på tvers av offentlige digitale tjenester påvirker digitalt utenforskap. For å inkludere flere må vi forbedre brukskvaliteten og gjøre det enklere å hjelpe. Vi har fire forslag til hvordan vi kan få til det.

Brukskvalitet påvirker digitalt utenforskap

Digitalt utenforskap forsterkes når brukskvaliteten i digitale tjenester ikke er god nok og når hjelpen er lite tilgjengelig. For å hindre at enda flere faller utenfor må vi gjøre det lettere for innbyggerne å bruke digitale tjenester.

Les om sammenhengen mellom brukskvalitet og digitalt utenforskap

Hva er utfordringene?

Arbeidet i dette prosjektet har gitt oss innsikt i hvordan innbyggere i Norge opplever offentlige digitale tjenester og hva som påvirker brukeropplevelsen. I tillegg har det gitt oss innsikt i hvordan ansatte i offentlig sektor opplever situasjonen.

Les om utfordringene

Forslag som kan motvirke digital sårbarhet

Vi har jobbet oss frem til fire forslag som kan løse de prioriterte utfordringene fra innsikten. Forslagene går ut på at det skal være lettere å få til på egen hånd og at det må være enkelt å få hjelp i alle kanaler. For å realisere dette må vi ha felles mål, retningslinjer og designsystem slik at de offentlige digitale tjenestene blir mer lik på tvers.

Les om forslagene

Slik kan forslagene se ut

Vi jobbet med eksempler på hvordan de fire forslagene kan se ut i praksis. Det gjør vi gjennom fire brukerflyter for livshendelsen dødsfall og arv.

Se eksemplene

Veien videre

I det videre arbeidet anbefaler vi blant annet at vi fortsetter å samarbeide på tvers av offentlig sektor, og at Digdir koordinerer det videre arbeidet. På den måten kan Digdir ta en ledende rolle for å sikre bedre brukskvalitet og brukeropplevelse på tvers av offentlige digitale tjenester.

Les om veien videre

Slik har vi jobbet

Utforskende metode i samarbeid med andre aktører har vært førende for arbeidet. Vi har gjort brukerinnsikt, prioritert innsikten og jobbet grundig med idéer og forslag som kan være med på å løse utfordringene.

Les om hva vi har gjort og hva som gjenstår

Om prosjektet

Arbeidet har vært ledet av Digdir i samarbeid med andre aktører som har vært med på deler av prosessen. Prosjektet er avsluttet, men vi jobber videre med forslagene i andre tiltak.

Les om oppdraget og hvordan du kan gi innspill