Handlingsplanen inneholder flere innsatsområder, og for hvert innsatsområde er det flere initiativer. Her kan du lese mer om det enkelte innsatsområde og hvilke initiativer det arbeides med.

Innsatsområder i handlingsplanen

Handlingsplanen inneholder flere innsatsområder, og for hvert innsatsområde er det flere initiativer. Her kan du lese mer om det enkelte innsatsområde og hvilke initiativer det arbeides med.

Digdir Illustrasjon – To personer går bortover mot høyre med hhv en rød firkant og en blå sirkel under armen.svg