Handlingsplanen inneholder flere innsatsområder, og for hvert innsatsområde er det flere initiativer. Her kan du lese mer om det enkelte innsatsområde og hvilke initiativer det arbeides med.

Innsatsområder i handlingsplanen

Handlingsplanen inneholder flere innsatsområder, og for hvert innsatsområde er det flere initiativer. Her kan du lese mer om det enkelte innsatsområde og hvilke initiativer det arbeides med.