Politikk og overordnede føringer

SIDA ER UNDER UTVIKLING. [Nivå 1 i kompetansemodellen] skal tydeliggjøre den samfunnsmessige betydningen av å jobbe med digital transformasjon og gi overordnet innføring i de politiske føringene.

Innhold i nivå 1: Politikk og overordnede føringer

Nivå 1 skal gi økt bevissthet om hvordan tenke nytt om samfunnsoppdraget og gi forståelse for hvordan digital transformasjon muliggjør realisering av strategiske mål. Det skal vise det store bildet, retning for digital transformasjon i offentlig sektor, strategier og føringer, samfunnsoppdraget.