Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringsrådets arbeid

Digitaliseringsrådet gir faglig funderte og erfaringsbaserte råd til virksomhetsledere i staten som jobber med rene digitaliseringsprosjekter eller endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del.

Vi gir konkrete anbefalinger som skal hjelpe virksomhetslederen med å gjennomføre prosjektet sitt smart og effektivt. Rådene vi gir er tilpasset virksomhetens behov, og det er lederen som selv bestemmer hvilke problemstillinger vi skal drøfte i rådet. I tillegg gir vi anbefalinger på mange områder som er avgjørende for å lykkes med digitalisering.

Digitaliseringsrådet i møte

Alle som har anledning, bør komme i rådet.

Nye krav til kompetanse og ledelse

Det blir det stadig satt i gang nye digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Noen virksomheter har etter hvert fått mye erfaring med slike prosjekter, mens andre er mer umodne. Digitaliseringen i det offentlige betyr uansett at det blir stilt nye krav til virksomhetsledere når det gjelder kompetanse og ledelse.

Et uavhengig råd

Virksomhetsledere får som regel hjelp fra egne fagfolk og eksterne konsulenter til å gjennomføre prosjekter og realisere gevinster. Likevel kan det være nyttig for lederen å kunne drøfte antakelser, bekymringer og ulike strategiske veivalg med et uavhengig og fordomsfritt råd. Det er nettopp dette Digitaliseringsrådet er til for.

Det er en enkel og ubyråkratisk prosess å få digitaliseringsprosjektet sitt behandlet i Digitaliseringsrådet. Den består av følgende arbeidstrinn:

 1. Formøte: Virksomheten tar kontakt med sekretariatet og rådets leder. Vi inviterer til et formøte med virksomheten.
 2. Innsending av dokumentasjon: Virksomheten sender oss prosjektdokumentasjon og spørsmål som de ønsker å diskutere med oss, senest to uker før rådsmøtet.
 3. Rådsmøte: Vi inviterer til et rådsmøte for å diskutere prosjektet. Her kan virksomhetslederen ta med seg dem hun eller han ønsker.
 4. Anbefalingsbrev: En uke etter rådsmøtet mottar virksomhetslederen et anbefalingsbrev som sammenfatter anbefalingene fra møtet.
 5. Oppfølgingssamtale: Vi snakker med virksomhetslederen for å få en tilbakemelding om hvordan han eller hun opplevde rådsmøtet og anbefalingsbrevet.
 6. Erfaringssamtale: Omtrent ett år etter rådsmøtet snakker vi med virksomhetslederen om statusen i prosjektet og hvilken nytte anbefalingene faktisk har gitt.
 7. Mulighet for ny behandling: Virksomheten kan ta kontakt for å diskutere prosjektet på nytt eller melde inn et annet prosjekt.

Vi heier på Digitaliseringsrådet! Vi var hos dere, og dere har fulgt oss opp etterpå.

Rådets medlemmer

Digitaliseringsrådet består av ti svært kompetente medlemmer med tung faglig kompetanse og toppledererfaring fra både akademia og offentlig og privat sektor.

Sekretariatet

Rådets sekretariat forbereder saker for rådet og ivaretar den praktiske oppfølgingen. Digitaliseringsdirektoratet har ansvaret for sekretariatet.

 • Elin Oksavik (sekretariatsleder)
 • Hans G. Nilsson
 • Mette Louise Mannsåker
 • Anne Kristine Hanevold
 • Frode Dahl

Vi er glade for og fornøyde med dialogen vi har hatt med Digitaliseringsrådet.

Rådet lykkes godt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte Digitaliseringsrådet i 2016. Rådet var en del av departementets Program for bedre styring og ledelse i staten sammen med medfinansieringsordninga og kompetansetiltaket Strategisk IKT-kompetanse for toppledere.

Digitaliseringsrådet ble evaluert av KPMG på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019. Departementet konkluderte med at rådet på et overordnet nivå lykkes godt med å levere i henhold til mandatet. Brukerne er svært fornøyde, og det er mange eksempler på at det har blitt gjort konkrete forbedringer i prosjekter som følge av at de har blitt behandlet i rådet. Departementet oppnevnte rådet for fire nye år i 2019 og ga det et nytt, oppdatert mandat.

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Digitaliseringsrådets sekretariat

Elin Oksavik

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 90 22 48 46

Svein Kristensen

Rådsleder, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: +47 91 38 40 66