Hopp til hovedinnhold

Bli kjent med digitaliseringsstrategien

Lær mer om "Én digital offentlig sektor" for 2019–2025 fra regjeringen og kommunenes organisasjon KS.

Regjeringen og KS har gått sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor.

Nedenfor finner du korte introduksjonsfilmer om strategien, handlingsplanen og innsatsområdene. Samlet varighet for alle filmene er på ca 35 minutter.

Et overblikk (7 min.)

Avdelingsdirektør Knut Bjørgaas i Digdir gir en kort introduksjon til mål og innsatsområder i digitaliseringsstrategien "Én digital offentlig sektor".

Livshendelsene: Fra vugge til grav (6 min.)

Dette er de sju prioriterte livshendelsene i digitaliseringsstrategien, der brukeren står i sentrum. Bli kjent med hvordan vi i det offentlige jobber for å realisere livshendelsene.

Hva er sammenhengende tjenester? (1,5 min.)

Vi forventer at tjenestene fra det offentlige henger sammen uavhengig av hvilke etater eller virksomheter vi henvender oss til. Det betyr at vi må knytte systemer sammen og fjerne hindere for å kunne utvikle bedre løsninger for folk og samfunn.

Økt deling av data og verdiskaping (2 min.)

Forvaltningen skal dele data når den kan og skjerme data når den må. Strategien har som mål at åpne data skal gjøres tilgjengelig for viderebruk - til utvikling av nye tjenester og verdiskaping.

Klart og digitaliseringsvennlig regelverk (4 min.)

Det finnes fortsatt hindringer i regelverket som bremser digitaliseringen. «Én digital offentlig sektor» har som mål å fjerne disse hindringene, slik at du kan få bedre digitale offentlige tjenester.

Felles digitalt økosystem (6 min.)

Hva mener vi med et felles digitalt økosystem - og hvordan kan det bidra til at du og virksomheten din kan løse oppgavene og gjøre hverdagen enklere?

Styring og samordning (3,5 min.)

For å sikre sammenhengende tjenester, økt deling av data og økt bruk av felles IT-løsninger, må vi styrke samhandling og samordning på tvers av sektorer og mellom statlig og kommunal sektor.

Styrket samarbeid med privat sektor (4 min.)

Digitaliseringsstrategien slår fast at det offentlige må få mer ut av ressursene og styrke samarbeidet med privat sektor. Hvordan gjør vi det?

Økt digital kompetanse (1,5 min.)

Skal vi i offentlig sektor lykkes med den digitale transformasjonen og hente ut gevinstene, må den digitale kompetansen styrkes på flere plan.

Digital sikkerhet (5,5 min.)

Vi forventer og krever at de digitale løsningene er trygge og sikre. Digital sikkerhet er også en grunnleggende forutsetning for evnen til å utføre oppgaver og levere tjenester i offentlig forvaltning.

Les mer om