Fagkunnskap og ferdigheter for digital transformasjon

SIDA ER UNDER UTVIKLING. Nivå 3 skal gi oversikt over hvilke kompetanser offentlige virksomheter samlet må ha for å lykkes med digital transformasjon.

Innhold i nivå 3: Fagkunnskap og ferdigheter

Nivå 3 skal bidra til at ledere skal kunne jobbe systematisk både med egen kompetanse og virksomhetens kompetanse. Hensikten er å gi grunnlag for å forstå beste praksis innen digital transformasjon. Fagkunnskap og ferdigheter for digital transformasjon er bygd opp av fem hovedtema, med tilhørende undertema som vist i illustrasjonen nedenfor.

Dette hjulet er utviklet med inspirasjon fra Modell for digitale kompetencer i Danmark, men tilpasset norsk forvaltning og særlig behovene i sammenhengende tjenester. Den er utviklet med involvering fra fagmiljøer internt og eksternt.