Ledelse av digital transformasjon

SIDA ER UNDER UTVIKLING. [Nivå 2 i kompetansemodellen] skal tydeliggjøre hva som kreves av ledere, skape nysgjerrighet og bidra til utvikling av holdninger, kultur og tankesett for å lykkes med digital transformasjon.

Innhold i nivå 2: Ledelse

Nye samfunnsutfordringer, økt kompleksitet og tempo krever nye måter å tenke og lede på. Digdir og tidligere Difi har over flere år jobbet med å tydeliggjøre hva slags kompetanse som kreves når digitalisering og teknologi er viktige drivere for endring. I samspill med ledere og fagpersoner i offentlig sektor, leverandører og akademia fant vi at virksomhetene som lykkes med digital transformasjon har ekstra oppmerksomhet på disse syv lederkompetansene.