Nasjonalt ressurssenter for deling av data skal fremme deling og bruk av data ved å spre kunnskap og ved å utvikle regelverket på området.