Nasjonalt ressurssenter for deling av data

Nasjonalt ressurssenter for deling av data skal fremme deling og bruk av data ved å spre kunnskap og ved å utvikle regelverket på området.

Digdir Illustrasjon – To personer sitter på hver sin kloss og vinker til hverandre - blå og rød.svg