Hopp til hovedinnhold

Veileder for orden i eget hus

Orden i eget hus gjør det lettere og tryggere å dele og bruke data. Ved å ha orden i eget hus bidrar deres virksomhet til økt verdiskaping i samfunnet og en enklere digital hverdag for alle. Samtidig oppnår dere bedre utnyttelse av egne data og mer kontroll, kvalitet og effektivitet i egen virksomhet.

Orden i eget hus gjør det lettere og tryggere å dele og bruke data. Ved å ha orden i eget hus bidrar deres virksomhet til økt verdiskaping i samfunnet og en enklere digital hverdag for alle. Samtidig oppnår dere bedre utnyttelse av egne data og mer kontroll, kvalitet og effektivitet i egen virksomhet.