Hopp til hovedinnhold

Tilda lansert – en milepæl for deling av tilsynsdata

Altinn og Maskinporten utgjør kjernen i den nye datadelingstjenesten for tilsynsdata – Tilda – som ble lansert i dag. Løsningen skal sikre bedre koordinerte og mer målrettede tilsyn.

Den nye tjenesten er tilrettelagt for at de rundt 80 tilsynsmyndighetene i Norge, i tillegg til 201 brannvesen og drøyt hundre el-tilsyn, kobles enda tettere sammen digitalt, slik at tilsynene kan samhandle bedre og effektivisere tilsynsarbeidet.

Sparer tid for de seriøse

– Digitalisering og deling av data på tvers står høyt på regjeringens agenda, og Tilda er et helt konkret eksempel på hva vi kan oppnå med dette: et tryggere samfunn og mer effektive tilsynsmyndigheter. Det er et viktig politisk mål at den seriøse delen av næringslivet skal bruke mindre tid på å håndtere offentlige tilsyn, sier næringsminister Iselin Nybø.

Helt konkret gjør Tilda det mulig å dele informasjon løpende på tvers av ulike tilsyn, slik at tilsynene kan bruke tilgjengelig informasjon om og fra hverandres tilsyn til å samarbeide om mer effektive og målrettede tilsyn.

Samarbeid på tvers

En rekke statlige tilsynsmyndigheter, Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet har jobbet sammen i utviklingen av Tilda. Brønnøysundregistrene skal forvalte tjenesten. De nasjonale fellesløsningene Altinn (data.altinn.no) og Maskinporten utgjør kjernen i den tekniske løsningen. En forutsetning for vellykket datadeling er at tilsynsetatene har orden i eget hus og registrerer egne begreper og datasett i Felles datakatalog.

– Det overordnede målet er å forenkle hverdagen for tilsynsmyndigheter, virksomheter og næringsliv. Nå kan vi enda bedre rette innsatsen mot de virksomhetene som trenger det mest, slik at de seriøse virksomhetene får en mindre belastning, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Motorvei og infrastruktur

Arbeidstilsynet har som koordinerende etat for virksomhetsrettede HMS-tilsyn på land ledet arbeidet med utviklingen av Tilda. Allerede nå ved oppstarten har 13 tilsynsmyndigheter knyttet seg til Tilda. På sikt er det et mål at alle tilsynsmyndigheter skal ta i bruk Tilda.

– Tilda er en motorvei og infrastruktur for bedre samordnet tilsynsvirksomhet. Vi gjør det enkelt for tilsynene å dele tilsynsinformasjon, og så blir det opp til hvert enkelt tilsyn om og hvordan de vil bruke løsningen, gjennom å legge til rette for å koble egne system opp mot Tilda, sier arbeids- og sosialminister Røe Isaksen.

Koordinering og målretting

– Tilda kan bedre hverdagen for mange bedrifter og virksomheter. Vi hører iblant fra bedrifter og organisasjoner at tilsyn oppleves som ukoordinerte og derfor krevende fordi det tar mer tid og fokus vekk fra den daglige driften enn strengt tatt nødvendig. Dette kan Tilda bidra til å forhindre, sier næringsminister Nybø.

Tilda er finansiert ved hjelp av Medfinansieringsordningen og prosjektet har også fått råd og bistand fra Nasjonal verktøykasse for deling av data i Digdir.

Les også blogginnlegg av prosjektleder Bernt Skjermstad om Tilda-prosjektet