Faglig arena for informasjonsforvaltning

Denne arenaen gir en fast møteplass for å diskutere tema innenfor informasjonsforvaltning.

Vårt felles mål er at gjenbruk av data og tjenester er hovedregelen i forvaltningen. Virksomhetenes kontinuerlige arbeid med orden i eget hus basert på et felles rammeverk som sikrer føringer og struktur, danner grunnmuren for bedre samhandling.

Erfaringsdeling

Det er etablert ein fast møteplass, ein fagleg arena, for å kunne diskutere tema i rammeverket for informasjonsforvaltning. Alle kan delta.

Dette nettverket er etablert for deg som arbeider med eller er interessert i problemstillingar omkring informasjonsforvaltningsarbeid i offentleg sektor.

Her skal vi utveksle idear, erfaringar, frustrasjonar og suksesshistorier.

Les meir om rammeverket for informasjonsforvaltning.

Du kan melde deg inn i Linkedin-gruppa Faglig Arena for Informasjonsforvaltning for å få innspel til tema, knyte kontaktar, delta i diskusjonar og få oppdateringar om arbeidet.

Presentasjonar frå møte

Frå mars 2020 arrangerast alle faglege forum digitalt, og desse presentasjonanae er å finne i arrangementoversikten. Presentasjonane frå møta finn du på kursportalen.

Kontakt

Oversikt over møter og tilhøyrande presentasjonar frå 2020

26. august:

 • «Statlige tilsyn samarbeider om deling av data». Arbeidstilsynet v/ Bernt Skjemstad
 • «Om arbeidet med Akson». Direktoratet for e-helse.

Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

2. september:

 • «Handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi». Digitaliseringsdirektoratet v/ Arvid Thuestad.
 • «Navs erfaringer med utvikling av koronaløsninger». NAV v/ Petter Hafskjold.

Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

16. september.

 • «NAVs tekniske retning». NAV/ v Audun Fauchald Strand og Truls Jørgensen.
 • «Veileder for avlevering av språkdata til språkteknologi». Språkrådet v/ Kristin Eide.

Presentasjonene finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

30. september:

 • Temamøte: «Digitale plattformer for deling av offentlige data».

Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte Informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

7. oktober:

 • “Ireland’s Open Data Success Story, Challenges and Next Steps”. v/ Pierre Baviera and Fergal Marrinan
 • “Information sharing in public sector”. Gartner v/ Arthur Mickoleit

Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Innføringsmøte - Informasjonsforvaltning (Digitalt møte) | Digdir

14. oktober:

 • «En presentasjon av SamÅpne». Trondheim kommune v/ Ola-Eirik Klingen
 • «Om metadatakvalitet m.m. i Felles datakatalog». Digitaliseringsdirektoratet.

Presentasjonene finner du her: Faglig arena - Innføringsmøte - Informasjonsforvaltning (Digitalt møte) | Digdir

21. oktober:

 • «Om pilot for Innebygget arkiv». Arkivverket v/ Marthe Rosenvinge og Nav v/ Håkon Jendal
 • «Nasjonalt ressurssenter for deling av data - en orientering». Digdir v/ Tone Bringedal, og Astrid Solhaug, Lånekassen v/ Liv B Simonsen
 • «Om Protokolldelen av Felles datakatalog». Digdir v/ Roger Stenbakk Olsen

Presentasjoner fra møtet finner du her: Faglig arena - Innføringsmøte - Informasjonsforvaltning (Digitalt møte) | Digdir

28. oktober:

 • «Hvorfor fellesbegreper?». Språkrådet ved Marianne Aasgaard
 • «Behov knyttet til rammeverk, orden i eget hus og FDK». Digitaliseringsdirektoratet v/ Hege Tafjord og Jim Yang
 • «Begrepskatalog i Bergen – Erfaringer med tanke på verktøy, metode og samhandling». Bergen kommune v/ Tom Svellingen
 • «Studentprosjekt på samordnet åpning av kommunale data» SamÅpne studentgruppe v/ Erlend Stav m.fl
 • «Erfaringer fra etablering av fellesmodeller» FINT-prosjektet v/ Frode Sjovatsen

Presentasjoner fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte Informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

4. november:

 • «Innledning + Tillit som forutsetning for et velfungerende økosystem». Arkivverket v/ Espen Sjøvoll
 • «Orden i eget hus, hvor går vi nå?». Digitaliseringsdirektoratet v/ Hege Tafjord
 • «FAIRness og metadata i helsedatakilder (helseregistre) og Felles datakatalog». eHelse v/ Truls Korsgaard, Digdir v/ Espen Slotvik
 • «Konklusjoner fra POC med Felles datakatalog». Arkivverket v/ Petr Vasilev
 • «Hvordan tenkte NAV på dokumentasjon da vi utviklet foreldrepengeløsningen?». NAV v/ Håkon Jendal

Presentasjoner fra møtet finner du her: Faglig arena - åpent innføringsmøte Informasjonsforvaltning (digitalt møte) | Digdir

11. november:

Tema for møtet: Viktigheten av godt dokumenterte datakilder for begreps- og modellharmonisering

 • «Enhetsregisteret». Brønnøysundregistrene.
 • «Folkeregisteret» Skattedirektoratet.
 • «Matrikkelen». Kartverket.
 • «Aa-registeret». NAV.

Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir

18. november

 • «Nasjonalt ressurssenter for deling av data - Veileder om roller og ansvar ved deling av opplysninger». Digitaliseringsdirektoratet v/Liv Bergliot Simonsen.
 • «Datafabrikken». Digitaliseringsdirektoratet v/ Nils Mehus og Tone Hagberg Olsen. DigitalNorway v/Trond Moengen og Helge Dahl-Jørgensen25. november:
 • «Sandkassen». Datatilsynet v/ Kari Laumann
 • «Om brukerhistorier og behovet for en tjeneste- og hendelseskatalog». Digitaliseringsdirektoratet v/ Felles datakatalog

Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir

2. desember:

 • «Aktiviteter i prosjekt Deling av data». Digitaliseringsdirektoratet v/ Tone Hagberg Olsen
 • «Den nye generasjonen e-Identiteter». Digitaliseringsdirektoratet v/ Tor Alvik

Presentasjonene fra møtet finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir

9. desember:

 • «Forskning og innovasjon ved bruk av syntetiske data». Helse Vest v/ Ingerid Rødset og Synnøve Olset
 • «Om åpen kildekode og samkoding». v/ Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet
 • - Hvilken rolle spiller informasjonsforvaltning for å nå målet om "En digital offentlig sektor"? Brønnøysundregistrene v/ Steinar Skagemo

Presentasjonene finner du her: Faglig arena - Informasjonsforvaltning | Digdir