Faglig arena for informasjonsforvaltning

Denne arenaen gir en fast møteplass for å diskutere tema innenfor informasjonsforvaltning.

Vårt felles mål er at gjenbruk av data og tjenester er hovedregelen i forvaltningen. Virksomhetenes kontinuerlige arbeid med orden i eget hus basert på et felles rammeverk som sikrer føringer og struktur, danner grunnmuren for bedre samhandling.

Erfaringsdeling

Det er etablert ein fast møteplass, ein fagleg arena, for å kunne diskutere tema i rammeverket for informasjonsforvaltning. Alle kan delta.

Dette nettverket er etablert for deg som arbeider med eller er interessert i problemstillingar omkring informasjonsforvaltningsarbeid i offentleg sektor.

Her skal vi utveksle idear, erfaringar, frustrasjonar og suksesshistorier.

Les meir om rammeverket for informasjonsforvaltning.

Du kan melde deg inn i Linkedin-gruppa Faglig Arena for Informasjonsforvaltning for å få innspel til tema, knyte kontaktar, delta i diskusjonar og få oppdateringar om arbeidet.

Presentasjonar frå tidlegare møte

Frå mars 2020 arrangerast alle faglege forum digitalt. Presentasjonane frå møta finn du på kursportalen.

Oversikt over tidlegare møte og presentasjonane frå desse

Fleire presentasjonar frå tidlegare møte finn du i arkivet for presentasjonar.

Kontakt