Hopp til hovedinnhold

Rammeverk for informasjonsforvaltning

Rammeverket skal gi føringer, støtte og verktøy i arbeidet med orden i eget hus og etableringen av «kun én gang» som førende prinsipp. Rammeverket er for alle offentlige virksomheter, og skal gi tilstrekkelige føringer og støtte slik at offentlige virksomheter kan utveksle og dele data og beskrivelser av data, også maskinelt. De som primært har et strategisk og operativt ansvar for informasjonsforvaltningen i virksomheten, vil ha mest nytte av rammeverket, slik som arkitekter fra både fag- og IT-siden.

Rammeverket skal gi føringer, støtte og verktøy i arbeidet med orden i eget hus og etableringen av «kun én gang» som førende prinsipp. Rammeverket er for alle offentlige virksomheter, og skal gi tilstrekkelige føringer og støtte slik at offentlige virksomheter kan utveksle og dele data og beskrivelser av data, også maskinelt. De som primært har et strategisk og operativt ansvar for informasjonsforvaltningen i virksomheten, vil ha mest nytte av rammeverket, slik som arkitekter fra både fag- og IT-siden.

Standarder og spesifikasjoner