Hopp til hovedinnhold
05. mai 2021
3 minutter å lese

Hver dag skaper og samler norske offentlige og private virksomheter data som kan brukes for å bygge ny næringsvirksomhet. Men Norge går glipp av store verdier fordi dataene ikke deles. I stortingsmeldingen «Data som ressurs – Datadrevet økonomi og innovasjon» sier regjeringen at de ønsker å gjøre noe med dette.

Faksimile av innlegg i Computerworld
Dette innlegget har tidligere stått på trykk i Computerworld.
Faksimile: Computerworld nr 4, april 2021

Hver dag skaper og samler norske offentlige og private virksomheter data som kan brukes for å bygge ny næringsvirksomhet. Men Norge går glipp av store verdier fordi dataene ikke deles. I stortingsmeldingen «Data som ressurs – Datadrevet økonomi og innovasjon» sier regjeringen at de ønsker å gjøre noe med dette.

I rapporten «Er verdiskapning med data noe Norge kan leve av?» anslår Menon Economics at verdien av data allerede i dag er ca. 150 milliarder kroner og 100 000 arbeidsplasser. Samtidig anslår de potensialet til å kunne bli 300 milliarder kroner, eller syv prosent av Norges brutto nasjonalprodukt, allerede i 2030. Tall fra EUs datastrategi anslår en vekst fra snaue tre prosent av EUs samlede brutto nasjonalprodukt i 2018 til nesten seks prosent om få år.

Ingenting skjer av seg selv

Men hva skal til for å øke utbyttet av dataene vi har? Vømmøl spelemannslag synger «det e' itj'nå som kjæm tå sæ sjøl». Det gjelder også når vi skal realisere verdien av data.

I stortingsmeldingen om datadrevet økonomi presenteres fire prinsipper for hvordan Norge skal gå fram:

Data skal åpnes når de kan, og skjermes når de må

Dette er et tilsynelatende enkelt prinsipp. I praksis oppleves det for mange vanskelig. Et spørsmål Digitaliseringsdirektoratet får mange ganger er «kan våre data deles?». Noen ganger er svaret et enkelt ja, andre ganger kan et lite digitaliseringsvennlig regelverk hindre deling av data.

I fjor etablerte vi derfor Nasjonalt ressurssenter for deling av data, på oppdrag fra regjeringen. Ressurssenteret jobber daglig med å fjerne og forebygge unødige hindringer i lovverket. Noen ganger er dette arbeidet tidkrevende, men vi lover å gjøre vårt beste for å være pådriver for et mer digitaliseringsvennlig regelverk.

Data bør være tilgjengelige, gjenfinnbare og mulige å bruke

Dette har det vært jobbet med i norsk offentlig sektor i mange år. Flere offentlige virksomheter er flinke på dette området. Likevel fremgår det av regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor at kun ca. ti prosent av relevante datasett er gjort tilgjengelige for andre. Vi må sammen jobbe med å få data ut i portaler og annen infrastruktur, slik at vi kan skape ny næring.

Data skal deles og brukes på en måte som gir verdi for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet

99 prosent av bedriftene i Norge har under 100 ansatte. For mange av dem er det krevende å delta i den datadrevne økonomien. Derfor trengs det mer enn at data gjøres tilgjengelige for at de skal skape verdi.

I arbeidet med Datafabrikken, som vi nå etablerer sammen med Digital Norway, møter vi mange små og mellomstore virksomheter. Deres klare tilbakemelding er at de mangler kapasitet, kompetanse, nettverk og løsninger for å klare å ta data i bruk. Dette må vi i offentlig sektor hjelpe dem med!

Data skal deles og brukes slik at grunnleggende rettigheter og friheter respekteres og norske samfunnsverdier bevares

At data deles og brukes slik at grunnleggende rettigheter ivaretas handler om tillit. Her har vi i Norge et konkurransefortrinn. Sikrer vi at data deles og brukes på en slik måte at tilliten består, står vi sterkt i satsingen på verdiskapning av data.

Gevinsten er økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og en effektiv offentlig sektor som kan tilby innbyggerne bedre og mer sammenhengende digitale tjenester.

Vi har mye å vinne

Norge går glipp av store verdier fordi data ikke deles, og fordi virksomhetene mangler kompetanse eller ressurser til å utnytte mulighetene som ligger i dem. Det krever en del ressurser og innsats for å nå målet, men tilbakebetalingen vil bli langt større hvis vi blir bedre på å dele data. Digitaliseringsdirektoratet er sammen med andre i gang med viktige satsinger for å sikre at vi tar ut verdien av våre data:

  • Vi skal fjerne regelverkshindringer og hjelpe virksomhetene til å se muligheter innenfor dagens regelverk.
  • Vi skal gjøre flere datasett tilgjengelig og lage grensesnitt som gjør det enkelt å bruke dem.
  • Vi skal gjøre som EU og etablere «data spaces» med teknologi, verktøy, kompetanse, test- og utprøvingsfasiliteter som gjør at bedriftene kan skape ny databasert næring.

Gevinsten er økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og en effektiv offentlig sektor som kan tilby innbyggerne bedre og mer sammenhengende digitale tjenester.

Steffen Sutorius portrett
Direktør, Digitaliseringsdirektoratet

Steffen Sutorius

Sutorius var direktør i Difi og Digitaliseringsdirektoratet i perioden 2016-2022. Han har bakgrunn fra konsulentselskapet Metier og fra Statens pensjonskasse der han gjennomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.

Kommenter

Felt merket med en rød stjerne (*) er obligatoriske.

Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.
Er du et menneske?
12 + 3 =
Løs dette enkle mattespørsmålet og skriv inn svaret. For eksempel: For 1+3, skriv inn 4.