Hopp til hovedinnhold

Veilederen for orden i eget hus er kommet i en ny, oppdatert versjon. Etter et samarbeid med KS, Arkivverket og Digdir, vil enda flere få god drahjelp fra veilederen i arbeidet med å skape orden i sine data.

03. november 2021
Illustrasjon. To personer løfter en kloss sammen.

Kort fortalt legger veilederen fram en stegvis fremgangsmetode for hvordan få oversikt over data, beskrive dem og tilgjengeliggjøre dataoversikten for andre. Samtidig legger veilederen til rette for mer helhetlig håndtering av informasjon i en virksomhet. Det gjør den ved å knytte orden i eget hus opp mot føringer innen personvern, internkontroll og informasjonssikkerhet, dokumentasjonsforvaltning og arkiv.

– Dette er en av forutsetningene for å nå ambisjonen om å skape én digital offentlig sektor, sier direktør Steffen Sutorius i Digitaliseringsdirektoratet. – Alt starter med oversikt og orden i dataene sine, før man kan begynne å bygge opp nye tjenester, samarbeide gjennom datadeling og dermed skape ny verdi på informasjonen man besitter.

Denne veilederen har vært tilgjengelig i noen år, nå omfavner den nye versjonen bredere og tar sikte på å hjelpe enda flere aktører til å skaffe seg oversikt over dataene. Gjennom gode innspill fra aktører hos stat, kommune og private, har den nye versjonen blitt enda mer brukervennlig og lettere tilgjengelig på nett.