Hopp til hovedinnhold

Veilederen tar for seg risikovurderinger etter personvernforordningen ved bruk av skytjenester. Den går også inn på de særlige reglene som gjelder ved overføring av personvernopplysninger til tredjeland, samt noen spørsmål knyttet til skytjenesteleveransdørens standardavtaler.

SKATE er oppdragsgiveren for veilederen, oppdraget var å utarbeide en konkret og nyttig veiledning rundt skytjenester i offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har ledet arbeidet.

– Den nye veiledningen vil gjøre det enklere for offentlige virksomheter å gjøre gode personvurderinger av sky, slik at det blir lettere for virksomhetene å avklare om, hvordan og når skytjenester kan benyttes, sier seniorrådgiver Jens Andresen Osberg i Digdir som har vært fagansvarlig. Sammen med rådgiver Cathrine Lund i Markedsplassen for skytjenester i DFØ har han ledet arbeidet med veiledningen.

– Arbeidet har vært krevende og vi er fornøyde med bidrag og støtte fra så mange offentlige virksomheter, sier leder for Markedsplassen for skytjenester Sverre Stoltz i DFØ.

Veilederen tar sikte på å gi konkret, nyttig og nyansert informasjon Målgruppen er personer i offentlig sektor med kunnskap om personvern og kjennskap til bruk av skytjenester.