Starte og drive en frivillig organisasjon – en prioritert livshendelse

For frivillig sektor er det viktig at de får muligheten til å bruke mest mulig av tiden på aktivitet – ikke på administrasjon og rapportering. Gjennom teknologi og forenkling er målet å oppfylle ønskene til frivillig sektor, nemlig å få mer tid til aktivitet og å øke deltakelsen.

Målsetting og leveranser

  • Det overordnede målet er å skape sammenhengende, digitale tjenester som forenkler hverdagen for frivillige organisasjoner slik at de får mer tid til aktivitet
  • En annen målsetning er "once-only"-prinsippet, som tilsier at frivillige organisasjoner kun skal rapportere informasjon til det offentlige én gang

Viktige understøttende aktiviteter

Ansvarlig departement Kulturdepartementet (KUD)
Utførende direktorat/virksomhet KUD, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Lotteri- og stiftelsestilsynet, Brønnøysundregistrene
Gjennomføres 2019–
Status fremdrift (oppdatert mai 2021)

Mindre forsinkelser – Stimulab-prosjektet er ferdig med diagnosefasen. Delprosjektene Digi-tilskudd og Videreutvikling av Frivillighetsregisteret har opplevd mindre forsinkelser, delvis som følge av koronasituasjonen.

Kontaktpersoner

KUD: Lars Tore Flåten (lars-tore.flaten@kud.dep.no​)

Brønnøysundregistrene: Øyvind Husby (ohu@brreg.no​)

DFØ: Anne Sofie Teveldal (AnneSofie.Teveldal@dfo.no)

Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere

  • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Brønnøysundregistrene
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Frivillighet Norge
  • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
  • Lotteri- og stiftelsestilsynet
  • Norges innsamlingsråd