Politisk polarisering, krig, klimakrise, pandemi, ny teknologi som kunstig intelligens, har vist at utviklingen kan ta uventede retninger. Vi må utvikle politikk, løsninger og tjenester som tar hensyn til fremtiden. Strategisk fremsyn er å oppfatte, forstå og handle ut fra ulike ideer om fremtiden, basert på det vi ser i nåtiden. Fremsyn hjelper oss til å være bedre rustet for fremtiden, uansett hvilken retning utviklingen tar.

Dette er strategisk fremsyn: Utforske fremtiden og handle nå

Politisk polarisering, krig, klimakrise, pandemi, ny teknologi som kunstig intelligens, har vist at utviklingen kan ta uventede retninger. Vi må utvikle politikk, løsninger og tjenester som tar hensyn til fremtiden. Strategisk fremsyn er å oppfatte, forstå og handle ut fra ulike ideer om fremtiden, basert på det vi ser i nåtiden. Fremsyn hjelper oss til å være bedre rustet for fremtiden, uansett hvilken retning utviklingen tar.