Hopp til hovedinnhold

Hva er orden i eget hus?

Orden i eget hus handler om å vite hvilke data virksomheten håndterer, hva de betyr og hvordan de kan brukes.

En virksomhet har orden i eget hus når den har oversikt over data den håndterer, og har gode beskrivelser av disse dataene. Beskrivelsene gir blant annet informasjon om hva dataene betyr, hva de kan brukes til, hvilke prosesser de inngår i og hvem som kan bruke dem.

Oversikten og beskrivelsene av dataene må være tilgjengelig internt og eksternt. Da kan andre oppdage nye måter å utnytte dataene på.

Orden i eget hus er en kontinuerlig prosess. Fremgangsmetoden skissert i denne veilederen er iterativ, og virksomheten må gjenta metoden jevnlig for å opprettholde orden i eget hus. Orden i eget hus må bli en del av øvrig styring og forvaltning i virksomheten.

Hvorfor snakker vi om orden i eget hus?

For at data skal bli en ressurs for samfunnet, må de håndteres på en systematisk måte. Orden i eget hus er derfor et nødvendig utgangspunkt for at offentlig og privat sektor skal kunne utnytte potensialet i data til å skape nye produkter, gi innovativ tjenesteutvikling og en effektiv forvaltning. Et godt eksempel er regjeringen og KS sitt samarbeid om sammenhengende tjenester og livshendelser.

Det er viktig å huske på at det også er lovmessige grunner til at den enkelte virksomhet må ha orden i eget hus; etterlevelse av lover som personopplysningsloven, sikkerhetsloven og arkivloven krever at virksomheten har god oversikt over og kontroll på egne data.