Hopp til hovedinnhold

Når bruker dere veilederen og hvem passer den for?

Veilederen er nyttig når dere skal skaffe oversikt over data virksomheten deres håndterer, og den passer for alle som er interessert i å skape orden i eget hus.

Når bruker dere veilederen?

Dere bruker veilederen når dere ønsker å gå i gang med å skaffe oversikt over data virksomheten deres håndterer.

Veilederen kan også brukes hvis dere allerede har oversikt over noen data og ønsker å bygge videre på dette arbeidet.

Det er stor variasjon i hva som er bakgrunnen for at en virksomhet trenger å få oversikt over dataene sine. Behovet for orden i eget hus oppstår som regel i forbindelse med virksomhetens måloppnåelse. Denne veilederen kan benyttes uavhengig av hva som er målet.

Orden i eget hus har flere overlappende hensyn med fagområdene personvern, informasjonssikkerhet, arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Det kan derfor være ressursbesparende å gjennomføre orden i eget hus-arbeidet i samarbeid med disse fagområdene.

Hvem passer denne veilederen for?

Veilederen passer for alle som er interessert i å skape orden i eget hus.

Mer spesifikt passer veilederen for dere som

  • ønsker få oversikt over virksomhetens egne data;
  • er interessert i å dele data;
  • får hovedansvaret for selve gjennomføringen av arbeidet, for eksempel en prosjektleder eller koordinator;
  • skal bidra inn i arbeidet. Dette er ofte medarbeidere som har god kjennskap til virksomhetens prosesser, systemer og data. Slike medarbeidere jobber gjerne med dokumentasjon og arkiv, personvern, informasjonssikkerhet, system- og prosessforvaltning eller arkitektur på IT- og fagsiden.