Når bruker dere veilederen og hvem passer den for?

Veilederen er nyttig når dere skal skaffe oversikt over data virksomheten deres håndterer, og den passer for alle som er interessert i å skape orden i eget hus.

Når bruker dere veilederen?

Dere bruker veilederen når dere ønsker å gå i gang med å skaffe oversikt over data virksomheten deres håndterer.

Veilederen kan også brukes hvis dere allerede har oversikt over noen data og ønsker å bygge videre på dette arbeidet.

Det er stor variasjon i hva som er bakgrunnen for at en virksomhet trenger å få oversikt over dataene sine. Behovet for orden i eget hus oppstår som regel i forbindelse med virksomhetens måloppnåelse. Denne veilederen kan benyttes uavhengig av hva som er målet.

Orden i eget hus har flere overlappende hensyn med fagområdene personvern, informasjonssikkerhet, arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Det kan derfor være ressursbesparende å gjennomføre orden i eget hus-arbeidet i samarbeid med disse fagområdene.

Hvem passer denne veilederen for?

Veilederen passer for alle som er interessert i å skape orden i eget hus.

Mer spesifikt passer veilederen for dere som

  • ønsker få oversikt over virksomhetens egne data;
  • er interessert i å dele data;
  • får hovedansvaret for selve gjennomføringen av arbeidet, for eksempel en prosjektleder eller koordinator;
  • skal bidra inn i arbeidet. Dette er ofte medarbeidere som har god kjennskap til virksomhetens prosesser, systemer og data. Slike medarbeidere jobber gjerne med dokumentasjon og arkiv, personvern, informasjonssikkerhet, system- og prosessforvaltning eller arkitektur på IT- og fagsiden.