Hopp til hovedinnhold

Om veilederen

Veilederen viser deg hvordan du går fram for å skape oversikt over data i virksomheten din og hvordan du beskriver data.

Veilederen gir samtidig oversikt over relevante standarder og verktøy i tillegg til tips til hva dere bør tenke på underveis i arbeidet.

Den inngår i nasjonalt rammeverk for informasjonsforvaltning. Rammeverket gir nasjonale føringer, støtte og verktøy i arbeidet med informasjonsforvaltning og veien mot økt gjenbruk og viderebruk av data.

Veilederen er laget med utgangspunkt i brukernes behov. Den blir oppdatert etter hvert som virksomheter får mer erfaring med rammeverket, og modenhetsnivået i informasjonsforvaltning øker.

Har du innspill til veilederen eller spørsmål om orden i eget hus? Ta kontakt!

Informasjonsforvaltning