Hopp til hovedinnhold

Hvordan bruker dere denne veilederen til å skape orden i eget hus?

Veilederen legger fram en stegvis fremgangsmåte for å skape orden i eget hus. Vi oppfordrer enhver virksomhet til å justere og tilpasse fremgangsmåten til egne forutsetninger og behov.

Illustrasjon. Stegvis fremgangsmåte for orden i eget hus: planlegge, prioritere, kartlegge, vurdere tilgangsnivå, beskrive, tilgjengeliggjøre og til slutt styre og forvalte.

Last ned figuren i PDF.

Fremgangsmåten er ingen fasit, men en anbefaling til hvordan gå fram for å skape orden i eget hus. Veilederen er lagt opp til at hver virksomhet finner sin inngang til arbeidet.

Det er ikke nødvendigvis meningen at dere skal lese hele veilederen fra A til Å. Ulike deler av veilederen vil være mer eller mindre relevante avhengig av ambisjonsnivået deres og hvilken kontekst orden i eget hus-arbeidet gjøres i.

Husk!

Orden i eget hus er ikke et engangstiltak. Fremgangsmetoden vil hjelpe dere å komme opp på et visst nivå. Deretter trenger dere et godt forvaltnings- og styringsregime som sikrer at oversikten over virksomhetens data er oppdatert og relevant.

Hvordan kan dere gå fram for å gjøre fremgangsmåten for orden i eget hus «deres egen»? Her kommer vi med noen forslag.

Vurder rekkefølgen

Fremgangsmåten består av sju steg, og selv om de er lagt fram i en gitt rekkefølge, er det opp til dere å vurdere hvilken rekkefølge som er mest hensiktsmessig for deres virksomhet. Hvilket steg dere begynner med, avhenger av hvor mye "orden" virksomheten har fra før. Dere står også fritt til å slå sammen steg.

Del opp arbeidet eller jobb parallelt

Vi anbefaler å anvende fremgangsmåten på et lite utvalg datasett av gangen, og dermed gjenta fremgangsmåten for hvert utvalg av datasett. På den måten vil dere skape oversikt over data og tilgjengeliggjøre oversikten fortløpende, istedenfor å skape oversikt over «alle» data før den endelig tilgjengeliggjøres. Det er heller ingen ting i veien for å kjøre fremgangsmåten parallelt i ulike deler av virksomheten.

Vurder ytterligere anbefalinger

I hvert steg spesifiserer vi hva dere bør ha fått på plass når dere har gjennomført steget. I tillegg legger vi fram ytterligere anbefalinger til hva dere kan gjøre videre. Hvorvidt disse anbefalingene er relevante for dere avhenger av virksomhetens modenhets- og ambisjonsnivå. Dere må selv vurdere når det er hensiktsmessig å følge disse anbefalingene.

Kom i gang!