Hopp til hovedinnhold

Los - felles vokabular for klassifisering av offentlige tjenester og ressurser

Los er et felles vokabular som er temainndelt for å kategorisere og beskrive offentlige tjenester og ressurser.

Los kan benyttes til en rekke formål, for eksempel

  • kategorisere og beskrive offentlige sluttbrukertjenester og ressurser (som for eksempel datasett, API-er og informasjonsmodeller)
  • optimalisere søk på nettsider (ved hjelp av flerspråklighet, hjelpeord og synonymer)
  • som parallellkorpus (bokmål, nynorsk og engelsk) for oversettingstjenester og maskinlæring
  • kategorisere offentlige tjenester og ressurser på tvers av landegrenser (tilrettelegging for EUs Single Digital Gateway)

Vokabularet er tilrettelagt for bruk i lenkede data-miljøer og er gjort tilgjengelig som en nedlastbar RDF/XML-fil i tråd med SKOS-standarden. I tillegg er det laget en tjeneste som viser innholdet på en nettside og som gjør det mulig å gjøre enkeltoppslag mot hver enkelt term i vokabularet (uri-ene gir svar).

Los er basert på et arbeid utført av kommunene, Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene, Språkrådet, Skatteetaten, Nav, Statens vegvesen, med flere.

"Kommune-Los" inngår i Los

I gjeldende versjon er "Kommune-Los" definert som en egen samling som inngår som en definert delmengde av Los. Formålet med Kommune-Los er å kunne skille ut temaer og emneord som er relevante for kommunene. Los er fortsatt et felles vokabular for statlig og kommunal sektor, og det er ikke mulig å gjøre endringer i Kommune-Los uten at det påvirker hele Los.

Hvordan gir jeg innspill?

Vi ønsker innspill på om temainndelingen oppleves feil eller mangelfull. Vi ønsker konkrete beskrivelser av både problem og behov, og forslag til løsning. Vokabularet er primært ment å dekke sluttbrukertjenester og informasjon rettet mot innbyggerne. Strukturen med to temanivåer, emneord og eventuelle hjelpeord ligger fast.

Primært ønsker vi å motta tilbakemelding via Github. Tjenesten er gratis, men krever at du oppretter en bruker. Innspillene kan med fordel deles opp i flere oppgaver (issues) som sendes inn enkeltvis. Vi mottar også innspill på e-postadressen informasjonsforvaltning@digdir.no.

Alle innspill (også de som kommer inn via e-post) vil bli publisert på Github, og videre saksgang kan følges der.