Hopp til hovedinnhold

Prinsipper for informasjonsmodeller

For å etablere informasjonsmodeller som skal være felles for offentlige virksomheter, trenger vi felles grunnleggende designprinsipper. Ta derfor stilling til disse ni prinsippene i virksomhetens arbeid med informasjonsmodeller.

Versjon: 1.0
Status: publisert
Publiseringsdato: 17. juni 2022

Infomodell for alle prinsipper
Modellene skal være sammenhengende på tvers av de forskjellige fasene av modelleringsprosessen og på tvers av abstraksjonsnivåer. Illustrasjon av en figur som viser tre grå sirkler plassert i en diagonal linje som peker nedover fra venstre til høyre, og en hvit sirkel med stiplet linje rundt som er plassert i det venstre hjørnet for de grå sirklene. Det er piler mellom sirklene for å vise at det er en sammenheng mellom dem, både mellom de grå, og mellom den hvite og noen av de grå.

Sammenheng

Modellene skal være sammenhengende på tvers av de forskjellige fasene av modelleringsprosessen og på tvers av abstraksjonsnivåer.

Brukerperspektiv - Prinsipp for informasjonsmodellering

Brukerperspektiv

Modellene skal være så enkle som mulig for å dekke behovet, og det skal være enkelt for aktuelle målgrupper å forstå dem.

Terminologi - Prinsipp for informasjonsmodellering

Terminologi

Modellene skal etableres i samsvar med eksisterende termer og definisjoner så langt det lar seg gjøre.

Dokumentasjon - Prinsipp for informasjonsmodellering

Dokumentasjon

Modellene skal ha dokumentasjon som kan presenteres til aktuelle målgrupper.

Tilgjengelighet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Tilgjengelighet

Modellene skal gjøres tilgjengelige på standardformater.

Gjenbruk og utveksling av data - Prinsipp for informasjonsmodellering

Gjenbruk og utveksling av data

Modellene skal understøtte gjenbruk, utveksling og deling av data i og mellom virksomheter.

Modularitet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Modularitet

Modellene skal deles opp i gjenbrukbare moduler.

Stabilitet og utvidbarhet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Stabilitet og utvidbarhet

Modellene skal være stabile og utvidbare. Nye versjoner skal utvikles ved behov, i kontakt med aktuelle målgrupper og innenfor et definert forvaltningsregime.

Verktøyuavhengighet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Verktøyuavhengighet

Modellene skal være uavhengig av et spesielt IT-verktøy.

Kontakt

Informasjonsforvaltning