Prinsipper for informasjonsmodeller

For å etablere informasjonsmodeller som skal være felles for offentlige virksomheter, trenger vi felles grunnleggende designprinsipper. Ta derfor stilling til disse ni prinsippene i virksomhetens arbeid med informasjonsmodeller.

Versjon: 0.9
Status: til utprøving
Publiseringsdato: 13. desember 2021

Infomodell for alle prinsipper

Sammenheng: Modellene skal være sammenhengende på tvers av de forskjellige fasene av modelleringsprosessen og på tvers av abstraksjonsnivåer.

Sammenheng - Prinsipp for informasjonsmodellering

Brukerperspektiv: Modellene skal være så enkle som mulig for å dekke behovet, og det skal være enkelt for aktuelle målgrupper å forstå dem.

Brukerperspektiv - Prinsipp for informasjonsmodellering

Terminologi: Modellene skal etableres i samsvar med eksisterende termer og definisjoner så langt det lar seg gjøre.

Terminologi - Prinsipp for informasjonsmodellering

Dokumentasjon: Modellene skal ha dokumentasjon som kan presenteres til aktuelle målgrupper.

Dokumentasjon - Prinsipp for informasjonsmodellering

Tilgjengelighet: Modellene skal gjøres tilgjengelige på standardformater.

Tilgjengelighet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Gjenbruk og utveksling av data: Modellene skal understøtte gjenbruk, utveksling og deling av data i og mellom virksomheter.

Gjenbruk og utveksling av data - Prinsipp for informasjonsmodellering

Modularitet: Modellene skal deles opp i gjenbrukbare moduler.

Modularitet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Stabilitet og utvidbarhet: Modellene skal være stabile og utvidbare. Nye versjoner skal utvikles ved behov, i kontakt med aktuelle målgrupper og innenfor et definert forvaltningsregime.

Stabilitet og utvidbarhet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Verktøyuavhengighet: Modellene skal være uavhengig av et spesielt IT-verktøy.

Verktøyuavhengighet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Kontakt

Informasjonsforvaltning