Prinsipper for informasjonsmodeller

For å etablere informasjonsmodeller som skal være felles for offentlige virksomheter, trenger vi felles grunnleggende designprinsipper. Ta derfor stilling til disse ni prinsippene i virksomhetens arbeid med informasjonsmodeller.

Versjon: 1.0
Status: publisert
Publiseringsdato: 17. juni 2022

Infomodell for alle prinsipper
Sammenheng - Prinsipp for informasjonsmodellering

Sammenheng

Modellene skal være sammenhengende på tvers av de forskjellige fasene av modelleringsprosessen og på tvers av abstraksjonsnivåer.

Brukerperspektiv - Prinsipp for informasjonsmodellering

Brukerperspektiv

Modellene skal være så enkle som mulig for å dekke behovet, og det skal være enkelt for aktuelle målgrupper å forstå dem.

Terminologi - Prinsipp for informasjonsmodellering

Terminologi

Modellene skal etableres i samsvar med eksisterende termer og definisjoner så langt det lar seg gjøre.

Dokumentasjon - Prinsipp for informasjonsmodellering

Dokumentasjon

Modellene skal ha dokumentasjon som kan presenteres til aktuelle målgrupper.

Tilgjengelighet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Tilgjengelighet

Modellene skal gjøres tilgjengelige på standardformater.

Gjenbruk og utveksling av data - Prinsipp for informasjonsmodellering

Gjenbruk og utveksling av data

Modellene skal understøtte gjenbruk, utveksling og deling av data i og mellom virksomheter.

Modularitet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Modularitet

Modellene skal deles opp i gjenbrukbare moduler.

Stabilitet og utvidbarhet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Stabilitet og utvidbarhet

Modellene skal være stabile og utvidbare. Nye versjoner skal utvikles ved behov, i kontakt med aktuelle målgrupper og innenfor et definert forvaltningsregime.

Verktøyuavhengighet - Prinsipp for informasjonsmodellering

Verktøyuavhengighet

Modellene skal være uavhengig av et spesielt IT-verktøy.

Kontakt

Informasjonsforvaltning