Hopp til hovedinnhold

Modenhetsmodell for orden i eget hus

Her finner du modenhetsmodellen og en bruksanvisning for hvordan du bruker modellen.

Hensikten med modenhetsmodellen

Modellen skal brukes som et internt hjelpemiddel til å kartlegge modenhet hos de enkelte virksomhetene i offentlig sektor, både store og små, statlige og kommunale virksomheter.

Hensikten med en modenhetsmodell er å hjelpe en virksomhet å vurdere hvor langt den er kommet iht. gitte kriterier (aksene i modellen), og til “selvutvikling”.

Modenhetsmodellens målgruppe

Modellens målgruppe er virksomhetene selv. Vi deler målgruppen videre inn i to grupper:

  • De som skal stå for modenhetsvurderingen
  • Brukerne av modenhetsvurderingen videre i arbeidet med informasjonsforvaltning

Last ned modenhetsmodell og bruksanvisning

Last ned fil hvor du selv kan gjøre vurderingene og visualisere resultatet