Starte og drive en bedrift – en prioritert livshendelse

Tjenestene til de som skal starte og drive bedrift er ikke sammenhengende nok. Det jobbes det for at brukeren kan stifte selskap, etablere konto, sette inn penger, gjennomføre en hvitvaskingskontroll m.m, og at dette kan gjennomføres digitalt, sømløst og effektivt, i brukerens foretrukne brukerflate.

Målsetting og leveranser

 • Den overordnede målsetningen er forenkle for den næringsdrivende i alle faser (Idé-, etablering-, drive- og avslutningsfase) gjennom å se stegene den næringsdrivende må gjennom i sammenheng. Videre å etablere sammenhengende forretningstjenester med fokus på virksomheten på tvers av offentlig sektor, men også på tvers av privat og offentlig sektor.
 • Brønnøysundregistrenes arbeid går ut på å etablere en metodikk for arbeidet, identifisere og koordinere tiltak, og i noen tilfeller gjennomføre tiltak som bidrar til forenklingen og gevinster for næringslivet. I tillegg en tett dialog med offentlige private sektorutvikling (OPS) porteføljene.

Viktige understøttende aktiviteter (utvalg)

 • E-guider for "starte og drive” innen bestemte sektorer
 • Tilpasset veiledning SKD
 • Virkemiddelportal/digitalt tilskuddsregister
 • Ny bonde
 • Næringskoding
 • Krav om økonomisystem
 • Virksomhetsportal
 • Konkurskarantene
 • Kontroll av stråmenn
 • Min «næringsside for ENK»
 • Løpende næringskoding
 • Krav om egen bedriftskonto for ENK i bank
 • Digitale HMS-kort
 • Min innkreving
 • Løyveregister
 • Med flere
Ansvarlig departement Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
Utførende direktorat/virksomhet Brønnøysundregistrene
Gjennomføres 2019–
Status fremdrift (oppdatert mai 2021)

På plan

Kontaktpersoner

NFD: Tor-Arne Berge (tor-arne.berge@nfd.dep.no)

Brønnøysundregistrene: David Norheim (david.norheim@brreg.no​), Sverre Hovland (sverre.hovland@brreg.no​)

Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere

 • KS
 • Arbeidstilsynet
 • Digdir
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • NAV
 • Skatteetaten
 • Statistisk sentralbyrå