Dødsfall og arv – en prioritert livshendelse

Pårørende og etterlatte står i en emosjonelt krevende situasjon og skal samtidig finne frem til riktig informasjon og hva de skal gjøre både før og etter et dødsfall. Målet er å skape en helhetlig og sammenhengende brukeropplevelse i prosessene rundt dødsfall for nærstående personer.

Målsetting og leveranser

 • Gi innbygger en opplevelse av sammenheng i tjenester fra det offentlige når de opplever dødsfall i nære relasjoner, og forenkle prosessen etter dødsfall for de etterlatte. Prosesser som i dag er kompliserte, analoge og papirbaserte, skal gjennom digitalisering og deling av data i gjøre det enklere for de etterlatte i en ellers vanskelig tid

Viktige understøttende aktiviteter

Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Utførende direktorat/virksomhet Digdir
Gjennomføres 2020–2024
Status fremdrift (oppdatert mai 2021) På plan – Digdir gjennomfører en bruker-/behovskartlegging for sammenhengende tjenester innenfor livshendelsen. Prosjektet er i innsiktsfasen og det er god fremdrift. Innsiktsfasen forventes ferdigstilt sommer 2021.
Kontaktpersoner

KMD: Nina Fladsrud (nina.fladsrud@kmd.dep.no)

Digdir: Bredo Swanberg (bredo.erik.swanberg@digdir.no)

Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere

 • DSOP
 • Kartverket
 • NAV
 • Skatteetaten
 • Statens vegvesen
 • Domstoladministrasjonen
 • Finansaktører
 • Virke Gravferd
 • FHI
 • Kommunal sektor