Alvorlig sykt barn – en prioritert livshendelse

I dette arbeidet jobbes det med å lage et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud for familier med barn med sammensatte behov, slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og livskvalitet for barnet og familien.

Målsetting og leveranser

Prosjektets overordnede mål er å gi familier med barn med sammensatte behov et sømløst, persontilpasset og forutsigbart tilbud slik at de kan fokusere sine ressurser på omsorg og livskvalitet for barnet og familien

Viktige understøttende aktiviteter

Ansvarlig departement Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Utførende direktorat/virksomhet Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse
Gjennomføres 2019–2025
Status fremdrift (oppdatert mai 2021) På plan – Prosjektet er i gang med prosjektrigg for StimuLab-prosessen i samarbeid med valgt leverandør. Prosjektet følger tilnærmingen Den triple diamanten og er i oppstart av Diagnosefasen som vil vare fram til sommeren.
Kontaktpersoner

HOD: Kristian Skauli (kristian.skauli@hod.dep.no​)

Helsedirektoratet: Ellen Margrethe Carlsen (Ellen.Margrethe.Carlsen@helsedir.no​), Line B. Hansen (Line.Borgvin.Hansen@helsedir.no)

Viktigste medvirkende virksomheter og samarbeidspartnere

  • KS
  • Flekkefjord kommune
  • NAV
  • Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)
  • Utdanningsdirektoratet