Sikkerhetsmåneden 2020 - Sammen om en sikker digital offentlig sektor

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, der formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I år inviterer Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor».

09. sep 2020

Digital sikkerhet er en forutsetning for en vellykket digitalisering av offentlig sektor. Helhetlig styring og forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern på tvers av forvaltningsnivåene i offentlig sektor er viktig for å oppnå gode og sikre innbyggertjenester.  

Webinarene er rettet mot ansatte i offentlig og privat sektor med interesse for informasjonssikkerhet.

På webinaret fredag 23. oktober får vi høre om helhetlig styring og forvaltning på tvers av forvaltningsnivåene: 

  • Hvordan påvirker styringsdialogen i staten kommunenes muligheter for god intern styring og forvaltning av informasjonssikkerheten? 

  • Hva kan stat og kommune lære av hverandre? 

  • Hvordan få til styring og forvaltning i praksis? 

På webinaret torsdag 29. oktober får vi høre om viktigheten av sikkerhetskompetanse og arbeidet med kompetanseheving, og vi snakker om sikkerhetskultur, øvelser og deling av erfaringer rundt sikkerhetsutfordringer.  

  • Hvilken kompetanse trenger vi? 

  • Hva kan vi lære av hverandre? 

  • Hvordan kan øvelser og hendelser bedre kompetansen og sikkerhetskulturen?

Foreløpig agenda 23. oktober
Tid Foredrag
09:00 Velkommen
Kjetil Korslien, Digitaliseringsdirektoratet
  Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor
Representant fra statsforvaltningen
  Hvor møter styringsdialogen i staten kommunene og hva kan vi lære av hverandre
Kjetil Århus, Bergen kommune
  PAUSE
  Informasjonssikkerhet i styringsdialogen
Trine Wold Møller, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  "Hvordan drepe en papirtiger"
Eli Sofie Amdam, Transcendent Group
10:55 Avslutning
Kjetil Korslien, Digitaliseringsdirektoratet

 

Foreløpig agenda 29. oktober
Tid Foredrag
09:00 Velkommen
Torkjell Dahl, styreleder KiNS
  Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor
Asbjørn Finstad, KS
  Sikkerhetskompetanse - beskrivelser og praktiske eksempler
Katrine Aam Svendsen, Digitaliseringsdirektoratet
Harald Torbjørnsen, KiNS
  PAUSE
  Bruk av KiNS kompetansepakke
Torkjell Dahl, Ringerike kommune
Knut Joar Eggen, Sarpsborg kommune
Anette Engum, Bærum kommune
  Øvelser for bedre informasjonssikkerhet - ferdig planlagte diskusjonsøvelser
Anders Gundersen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  "Sharing is caring" - hvordan åpenhet om sikkerhetsutfordringer bedrer sikkerhetskultur
Raymond Andre Hagen, Digitaliseringsdirektoratet 
11:15 Avslutning
Torkjell Dahl, styreleder KiNS

 

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober med formål å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. Formålet med Nasjonal sikkerhetsmåned er å bidra til en sikrere digital hverdag, for næringsliv og befolkning, gjennom økt kompetanse og styrket bevissthet.

Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS) er nasjonal koordinator for kampanjen i Norge på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.