Sikkerhetsmåneden 2020 - Sammen om en sikker digital offentlig sektor

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, der formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I år inviterte Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor».

09. sep 2020
illustrasjon av digitalisering

Digital sikkerhet er en forutsetning for en vellykket digitalisering av offentlig sektor. Helhetlig styring og forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern på tvers av forvaltningsnivåene i offentlig sektor er viktig for å oppnå gode og sikre innbyggertjenester.

Under finner du video og presentasjoner fra webinarene.

Opptak fra webinaret 23. oktober

Omtrentlige tidsangivelser for foredragene.:

00:05:00 Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor Paul Chaffey, Statssekretær Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)

00:21:00 Sammenhengende sikre digitale tjenester Kjetil Århus, Direktør Bergen kommune

00:53:00 Informasjonssikkerhet i styringsdialogen Trine Wold Møller, Rådgiver Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

01:16:00 "Hvordan drepe en papirtiger" Eli Sofie Amdam, Transcendent Group

Agenda 23. oktober
Tid Foredrag
09:00 Velkommen
Kjetil Korslien, Seksjonssjef Digitaliseringsdirektoratet
Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor
Paul Chaffey, Statssekretær Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD)
Sammenhengende sikre digitale tjenester
Kjetil Århus, Direktør Bergen kommune
PAUSE
Informasjonssikkerhet i styringsdialogen
Trine Wold Møller, Rådgiver Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
"Hvordan drepe en papirtiger"
Eli Sofie Amdam, Transcendent Group
10:55 Avslutning
Kjetil Korslien, Seksjonssjef Digitaliseringsdirektoratet

Opptak fra webinaret 29. oktober

Omtrentlige tidsangivelser for foredragene.:

00:05:00 Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor Asbjørn Finstad, Avdelingsdirektør KS

00:23:00 Sikkerhetskompetanse - beskrivelser Katrine Aam Svendsen, Seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet

00:41:00 Sikkerhetskompetanse - praktiske eksempler Harald Torbjørnsen, Daglig leder KiNS

00:53:00 Bruk av KiNS kompetansepakke Torkjell Dahl, Ringerike kommune

01:01:00 Bruk av KiNS kompetansepakke Knut Joar Eggen, Sarpsborg kommune

01:12:00 Bruk av KiNS kompetansepakke Anette Engum, Bærum kommune

01:20:00 Øvelser for bedre informasjonssikkerhet - ferdig planlagte diskusjonsøvelser Anders Gundersen, Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

01:49:00 "Sharing is caring" - hvordan åpenhet om sikkerhetsutfordringer bedrer sikkerhetskultur Raymond Andre Hagen, Seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet

Agenda 29. oktober
Tid Foredrag
09:00 Velkommen
Torkjell Dahl, Styreleder KiNS
Helhetlig forvaltning av informasjonssikkerhet og personvern i offentlig sektor
Asbjørn Finstad, Avdelingsdirektør KS
Sikkerhetskompetanse - beskrivelser og praktiske eksempler
Katrine Aam Svendsen, Seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet
Harald Torbjørnsen, Daglig leder KiNS
PAUSE
Bruk av KiNS kompetansepakke
Torkjell Dahl, Ringerike kommune
Knut Joar Eggen, Sarpsborg kommune
Anette Engum, Bærum kommune
Øvelser for bedre informasjonssikkerhet - ferdig planlagte diskusjonsøvelser
Anders Gundersen, Seniorrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
"Sharing is caring" - hvordan åpenhet om sikkerhetsutfordringer bedrer sikkerhetskultur
Raymond Andre Hagen, Seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet
11:15 Avslutning
Torkjell Dahl, Styreleder KiNS

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober med formål å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. Formålet med Nasjonal sikkerhetsmåned er å bidra til en sikrere digital hverdag, for næringsliv og befolkning, gjennom økt kompetanse og styrket bevissthet.

Norsk Senter for informasjonssikring (NorSIS) er nasjonal koordinator for kampanjen i Norge på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.