Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.

DI - En enorm hånd holder opp en hvit kule som tas i mot av en person sittende på en flytende hvit firkant