Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd.

En stor hånd holder opp en blå kule som tas i mot av en person sittende på en flytende hvit firkant.svg

Arrangementer