Hopp til hovedinnhold

Økt digital kompetanse i offentlig sektor

Digital kompetanse blir fremover en kritisk faktor for offentlige virksomheters evne til digital transformasjon.

Skal vi i offentlig sektor lykkes med den digitale transformasjonen og hente ut gevinstene, må den digitale kompetansen styrkes på flere plan.

Status for dette innsatsområdet

Arbeidet med en strategi for økt digital kompetanse er foreløpig ikke igangsatt. Det pågår imidlertid andre viktige tiltak som bidrar til å nå målene knyttet til innsatsområdet. Arbeidet med en ny digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren, ledet av Unit, ble lansert i april 2021.

Ikke igangsatte initiativ

Arbeidet med initiativet har foreløpig ikke startet.

8.1 Strategi for digital kompetanse i offentlig sektor

Å utarbeide en strategi for digital kompetanse er et initiativ i handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi. Regjeringen vil utarbeide en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor der KS og andre relevante aktører vil bli involvert i arbeidet.

Ansvarlig departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Utførende direktorat/virksomhet Uavklart
Gjennomføres
Status fremdrift Ikke startet

Har du forslag til nye tiltak i handlingsplanen?

Da ønsker vi å høre fra deg. Handlingsplanen gir en oversikt over innsatsområder, initiativer og tiltak som skal realisere regjeringens og KS' digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor". Vi må sikre at digitaliseringen er samordnet og går i den retningen regjeringen har pekt ut.

Dersom du har forslag til nye tiltak som kan understøtte digitaliseringsstrategien kan du sende oss en e-post i linken under med:

  • Navn og beskrivelse av tiltaket
  • Tiltakseier
  • Innsatsområde tiltaket vil understøtte
  • Kontaktperson og e-postadresse
  • Lenke til mer informasjon

Kontakt

Programkontor for oppfølging av handlingsplanen