Hopp til hovedinnhold

Rapport Skates erfaringsrapport 2023

Dette er Skate

Skate står for Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltningen. Vi er et strategisk samarbeidsorgan sammensatt av toppledere fra 14 statlige og kommunale virksomheter. Filmen nedenfor forklarer mer om hva topplederorganet Skate er og hva vi er opptatt av.

Skates formål

Skate skal bidra til at vi når målene i regjeringens it-politikk.

To viktige perspektiver skal ligge til grunn for arbeidet vårt:

  • et brukerperspektiv som sikrer at brukerne står i sentrum for offentlig digitalisering, og
  • et helhetsperspektiv som er bredere enn samfunnsoppdraget til den enkelte Skate-virksomhet.

Mer om Skate og hvordan vi jobber finner du her (lenke til Skate – eit toppleiarforum | Digdir)