Hopp til hovedinnhold

Dette har Skate behandlet i 2023

Skate har hatt fire ordinære møter og en fagdagssamling i 2023. Her er en oversikt over Skates agendaer gjennom året med lenke til møtereferatene.

Skate-møtet 22. mars 2023

 • Digitalt utenforskap
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet v/ tilsynet for universell utforming av IKT i samarbeid med NAV og KS
 • Oppfølging etter Skates topplederseminar
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
 • Prioriteringer og viktige saker 2023 – runde rundt bordet
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet

Les referatet fra møtet

Skates fagdager 3.-4. mai 2023

 • Refleksjon om strategiske tema knyttet til digitalisering og samhandling
  Saksansvarlig: NAV
 • KI – strategiske problemstillinger og tiltak
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
 • Erfaringsdeling Digitaliseringsrådet og Skate
  Saksansvarlig: Digitaliseringsrådet
 • Nasjonal skyløsning
  Saksansvarlig: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Rikets digitale tilstand og ny digitaliseringsstrategi
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
 • Møte med statsråden – saken utgikk da statsråden måtte avlyse møtet
 • Mulige Skate-arrangementer fremover – Arendalsuka og studietur til Brussel
  Saksansvarlig: Skatesekretariatet

Les referatet fra møtet

Skate-møtet 14. juni 2023

 • EU-forordningen om Single Digital Gateway
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
 • KI-tiltak
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
 • Sikkerhet i en digitalisert verden
  Saksansvarlig: Politiets sikkerhetstjeneste (PST), NAV, Kartverket, Sikt, KS og Politiets IT-enhet (PIT)
 • Sammensetningen av Skate fra 1.1.24
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
 • Forslag til strategiske Skate-saker høsten 2023
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet

Les referatet fra møtet

Skate-møtet 11. oktober 2023

 • Rammeverk – finansieringsmodeller for nasjonale og sektorielle fellesløsninger
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet, Statistisk sentralbyrå (SSB), KS, Sikt, Direktoratet for eHelse, NAV, Skatteetaten og Kartverket
 • Konsekvenser av eIDAS-revisjonen for forvaltningens bruk av digital identitet
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
 • Hvordan lykkes med digital produktutvikling under demokratisk kontroll?
  Saksansvarlig: NAV, KS, Sikt og Digitaliseringsdirektoratet
 • Innspill til ny digitaliseringsstrategi. Neste steg etter SSU
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
 • Møte med riksrevisoren
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet

Les referatet fra møtet

Skate-møtet 6. desember 2022

 • Møte med digitaliseringsministeren
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
 • Nasjonale grunndata (kun-én-gang) – oppfølging av sak 15/22
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Arkivverket, Brønnøysundregistrene, Halden kommune, Kartverket, KS og Skatteetaten
 • Styring av og samarbeid med KS Digitale Fellestjenester AS
  Saksansvarlig: KS
 • Ny digitaliseringsstrategi og Skates fotavtrykk i 2024
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet
 • Skates møteplan 2024 og saksliste neste halvår
  Saksansvarlig: Digitaliseringsdirektoratet

Les referatet fra møtet