Hopp til hovedinnhold

Rikets digitale tilstand 2023 Tema: Digitalt utenforskap

Personer har ulike forutsetninger for digital deltakelse. Noen kan bruke digitale verktøy, men likevel ikke ta del i det offentlige digitale tjenestetilbudet. Digitalt utenforskap innebærer manglende tilgang til eller mulighet til å bruke digitale tjenester som er nødvendige for å få innfridd sine rettigheter. Vi legger derfor en tredelt tilnærming - tilgang, bruk, deltakelse - til grunn.

Personer har ulike forutsetninger for digital deltakelse. Noen kan bruke digitale verktøy, men likevel ikke ta del i det offentlige digitale tjenestetilbudet. Digitalt utenforskap innebærer manglende tilgang til eller mulighet til å bruke digitale tjenester som er nødvendige for å få innfridd sine rettigheter. Vi legger derfor en tredelt tilnærming - tilgang, bruk, deltakelse - til grunn.