Hopp til hovudinnhald

Rikets digitale tilstand 2023 Tema: Digitalt utanforskap

Personar har ulike forutsetningar for digital deltaking. Nokon kan bruke digitale verktøy, men likevel ikkje ta del i det offentlege digitale tenestetilbodet. Digitalt utanforskap inneber manglande tilgang til eller muligheit til å bruke digitale tenester som er nødvendige for å få innfridd sine rettigheiter.

Personar har ulike forutsetningar for digital deltaking. Nokon kan bruke digitale verktøy, men likevel ikkje ta del i det offentlege digitale tenestetilbodet. Digitalt utanforskap inneber manglande tilgang til eller muligheit til å bruke digitale tenester som er nødvendige for å få innfridd sine rettigheiter.