Hopp til hovedinnhold

I juni 2019 la KS og regjeringen frem en felles digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Den nye handlingsplanen viser hvordan stat og kommune skal jobbe mot 2025 for å skape én offentlig sektor og sammenhengende tjenester som løser brukernes behov.

Handlingsplanen er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet, KS, enkelte departementer og store virksomheter i statlig og kommunal sektor som er med i samarbeidsrådet Skate. Status på initiativene i handlingsplanen skal oppdateres hvert halvår.

Her er et lite utdrag:

– Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor. Handlingsplanen viser at det jobbes godt med dette i både stat og kommune, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

– Selv om vi er kommet langt i arbeidet med å utvikle gode digitale løsninger, fungerer disse ofte best hver for seg. Vi er opptatt av å se på tvers av de enkelte løsninger for at brukerne skal oppleve bedre tjenester, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

– For at vi skal klare å skape gode sammenhengende tjenester for innbyggere og næringsliv, må vi bygge dem på ett felles fundament. Det betyr at vi må dele og bruke mer data og bygge på de gode fellesløsningene vi har. Den krevende situasjonen vi er i nå, viser oss hvor verdifullt det er å ha tilgang på data og gode fellesløsninger for å kunne samhandle digitalt og løse konkrete utfordringer raskt, sier Steffen Sutorius, direktør i Digitaliseringsdirektoratet.