Hopp til hovedinnhold

Rapport

2. tertial rapport Løypemelding for handlingsplanen 2022

Hvordan ligger vi an med å nå målene i digitaliseringsstrategien "En digital offentlig sektor"?

13. september 2022

Bli kjent med digitaliseringsstrategien

Se korte introduksjonsvideoer om digitaliseringsstrategien fra regjeringen og KS.

Lær mer om "Én digital offentlig sektor"

Løypemelding: Høy aktivitet, men behov for supplerende innsats

Vi er tre år inn i arbeidet med digitaliseringsstrategien og det har skjedd omfattende digitalisering i offentlig sektor.

Les mer om arbeidet med å realisere handlingsplanen

Status på handlingsplanens initiativer

Les mer om status på handlingsplanens initiativer på nettsidene.

Les mer om status på handlingsplanens initiativer

Vedlegg: IT i praksis 2022

IT i praksis 2022 retter søkelyset mot digitaliseringsarbeid i offentlig sektor gjennom et eget indikatorsett knyttet til digitaliseringsstrategien for stat og kommune.

Last ned rapporten her