Hopp til hovedinnhold

Rapport

2. tertial rapport Løypemelding for handlingsplanen 2021

Hvordan ligger vi an med å nå målene i digitaliseringsstrategien "En digital offentlig sektor"? SSBs Bruk av IKT i offentlig sektor, Rambølls IT i praksis og Digitaliseringsdirektoratets egne data gir et inntrykk av hvordan Norge ligger an med å nå målene i digitaliseringsstrategien.

01. september 2021

Tallene er ikke entydige om takten på digitaliseringen

Koronapandemien har sparket fart i digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor, men innsatsen knyttet til det overordnede målet om en mer sammenhengende offentlig sektor for brukerne, synes nedprioritert til fordel for digitalisering av enkelttjenester.

Les mer om de ulike tallene

Behov for å tilpasse tjenestene til ulike brukeres behov

Den viktigste faktoren som skiller virksomhetene som lykkes med å utvikle sammenhengende tjenester, fra gjennomsnittet, er evnen til å tilpasse tjenestene til ulike brukeres behov.

Les mer om brukertilpassede tjenester

Brukerorientering i arbeidet med livshendelsene

De involverte aktørene peker på behovet for å bygge opp ytterligere kompetanse på innovative metoder, arbeidsmåter og prosesser.

Les mer om brukerorientering i livshendelsene

Behov for nye finansieringsmodeller

Den største hindringen for å utvikle sammenhengende digitale tjenester er knyttet til finansiering.

Les mer om finansiering

Flere aktiviteter i gang som adresserer utfordringene

Initiativene i handlingsplanen har resultert i nye virkemidler og ressurser.

Les mer om aktivitetene

Behov for å styrke kultur for datadeling

For å skape sammenheng for brukeren kreves det utstrakt grad av deling av data.

Les mer om datadeling

Omfattende digitalisering, men behov for supplerende innsats

Flere viktige ressurser er på plass. Erfaringene vi har fått i løpet av pandemien, og de identifiserte barrierene i IT i praksis, medfører at det må vurderes supplerende tiltak for å komme i mål med strategien.

Les mer om behovet for supplerende innsats

Status på handlingsplanens initiativer

Få oversikt over handlingsplanen som skal realisere digital sammenheng for brukerne. På denne siden finner du samlet oversikt over status på handlingsplanens initiativer. Siden oppdateres kvartalsvis med lenker direkte til initiativene for mer informasjon.

Les mer om status på handlingsplanens initiativer