Illustrasjon: Bruk av fingeravtrykk for elektronisk ID

2. tertial rapport Løypemelding for handlingsplanen 2021

Hvordan ligger vi an med å nå målene i digitaliseringsstrategien "En digital offentlig sektor"? SSBs Bruk av IKT i offentlig sektor, Rambølls IT i praksis og Digitaliseringsdirektoratets egne data gir et inntrykk av hvordan Norge ligger an med å nå målene i digitaliseringsstrategien.

01. sep 2021
Illustrasjon. Tre personer holder telefoner og snakker sammen.

Tallene er ikke entydige om takten på digitaliseringen

Koronapandemien har sparket fart i digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor, men innsatsen knyttet til det overordnede målet om en mer sammenhengende offentlig sektor for brukerne, synes nedprioritert til fordel for digitalisering av enkelttjenester.

Illustrasjon. Tre personer sitter rundt et bord.

Behov for å tilpasse tjenestene til ulike brukeres behov

Den viktigste faktoren som skiller virksomhetene som lykkes med å utvikle sammenhengende tjenester, fra gjennomsnittet, er evnen til å tilpasse tjenestene til ulike brukeres behov.

Illustrasjon. To personer sitter på hver sin kloss og vinker til hverandre.

Brukerorientering i arbeidet med livshendelsene

De involverte aktørene peker på behovet for å bygge opp ytterligere kompetanse på innovative metoder, arbeidsmåter og prosesser.

Illustrasjon. To store hender legger en sirkel og en firkant inntil hverandre.

Behov for nye finansieringsmodeller

Den største hindringen for å utvikle sammenhengende digitale tjenester er knyttet til finansiering.

Illustrasjon. To personer snakker sammen og jobber med mobilene sine.

Flere aktiviteter i gang som adresserer utfordringene

Initiativene i handlingsplanen har resultert i nye virkemidler og ressurser.

Illustrasjon. Fire hender griper hverandre.

Behov for å styrke kultur for datadeling

For å skape sammenheng for brukeren kreves det utstrakt grad av deling av data.

Illustrasjon. To personer løfter en tung kloss og en tung ball.

Omfattende digitalisering, men behov for supplerende innsats

Flere viktige ressurser er på plass. Erfaringene vi har fått i løpet av pandemien, og de identifiserte barrierene i IT i praksis, medfører at det må vurderes supplerende tiltak for å komme i mål med strategien.

Illustrasjon. En person med gult hår sitter i en rød sakkosekk og leser en blå bok.

Status på handlingsplanens initiativer

Få oversikt over handlingsplanen som skal realisere digital sammenheng for brukerne. På denne siden finner du samlet oversikt over status på handlingsplanens initiativer. Siden oppdateres kvartalsvis med lenker direkte til initiativene for mer informasjon.