Hopp til hovudinnhald

Dette er råd som statlege toppleiarar har fått til sine digitaliseringsprosjekt siste året. Årets tema er "Meir fart mot betre løysingar".

03. november 2023

Dette er den åttande erfaringsrapporten til Digitaliseringsrådet. Dette året har vi gjort eit dykk i smidige arbeidsformer. Hovudbodskapen er at det ikkje eksisterer ein måte å jobbe smidig på, men at dette er noko vi må trene på, og endre kontinuerleg. Her får du nokre anbefalingar til korleis du kan gjere det i din verksemd.

Les årets erfaringsrapport

Modige leiarar veit ikkje alltid best

"Modige leiarar går aldri av moten. Vi som leiarar må sette retning, skape meining og gå føre i kulturbygginga. Men vi veit ikkje alltid best og må trene på å leie på nye måtar. Det svekker ikkje kontrollen, men opnar for læring i heile organisasjonen".

Meir trening gir betre løysingar

Trening i måten vi skaper verdi på:

  • Involver brukaren heile vegen
  • Trekk aktørane inn i utviklinga
  • Opne prosessar skaper heilskap
  • Skap kultur for læring


Trening for å levere tidlegare og hyppigare

  • Etabler tverrfaglege team:
  • Bygg intern kompetanse for framtida
  • Bruk samfunnsoppdraget til å rekruttere IT-kompetanse
  • Fleksible metodar for å skaffe ekstern kompetanse
  • Kor sjølvstendige kan teama vere?
  • Trening for å tilpasse oss omgivnadene

Regjeringa styrer farten

I den siste delen av rapporten har vi gitt nokre gode anbefalingar til regjeringa og dialogen verksemdene kan ha med departementa sine. Det er regjeringa som styrer farten framover:

"Hvis vi ikke får til digital samordning, så blokkerer vi for mulighetene og det store potensialet som digitaliseringen gir. Digitalisering er en driver for fornyelse og nye måter å jobbe på. Men offentlig sektor er organisert i utgangspunktet uten en digital horisont"

Dette er Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet er samansett med ti erfarne medlemmer som hjelper leiarar i staten med endringsprosessar der digitalisering utgjer ein viktig del. Behandling i rådet er rask og tilpassa kvar enkelt verksemd. Medlemmene er oppnemnd av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

Her er nokre av medlemmane i rådet:

Seks av medlemmane i Digitaliseringsrådet
F.v. Magne Jørgensen, Professor, OsloMet / Universitetet i Oslo, Ann Merethe Lysø Sommerseth, CEO, ANEO Industry AS, Bedriftsrådgivar, Jan-Olav Styrvold, Styrvold Consulting, Eli Stokke Rondeel, Einingsleiar for IKT-prosjektportefølje, Helse Sør-Øst, Nina Aulie, Divisjonsdirektør for verksemdstyring, Helsedirektoratet, May Liss Wasmuth, Prosjektleiar, KSAT (Kongsberg Satellite Services.
Foto: Benjamin Moe/Digdir

Kontakt

Elin Oksavik

Seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet
Telefon: 90224846