Hopp til hovedinnhold

Samarbeid - fra ord til handling! Digitaliseringsrådets erfaringsrapport 2022

Mange virksomheter sliter med å samarbeide. I årets erfaringsrapport ser Digitaliseringsrådet på hva som skal til for at virksomheter kan samarbeide tettere og bedre enn tidligere. Og hvordan vi må samarbeide i framtiden.

02. november 2022

Samarbeid - fra ord til handling!

Vi i Digitaliseringsrådet ser at offentlig sektor må samarbeide bedre. Vi ønsker at offentlig sektor skal lykkes med sine høye ambisjoner på vegne av samfunnet.

Les mer fra rådsleder Svein Kristensen

Hvorfor skal vi samarbeide?

Samarbeid på tvers er nødvendig for at innbyggere, næringsliv og frivillig sektor skal oppleve en enklere hverdag i møte med tjenester fra offentlig sektor. Og mens mange sliter med å få det til, så lykkes mange når de må.

Les om viktigheten av samarbeid på tvers og hva vi kan lære av hvordan vi får det til i kriser

Hvordan gå fra ord til handling?

Mange av utfordringene offentlig sektor forsøker å løse gjennom digitalisering, handler om store samfunnsutfordringer som én virksomhet, ett departement eller én sektor ikke klarer å løse alene. Samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivå må derfor bli en del av offentlig sektors DNA.

Les om hvordan offentlige virksomheter lykkes, og strever, med å gå fra ord til handling.

Samarbeid som plattform for framtiden

Digitaliseringsrådet vender blikket mot framtiden. Noen trender vil påvirke offentlig sektor sterkt i tiden som kommer. Hva kan disse trendene bety for ledere som ønsker fornyelse og mer samarbeid?

Les om hvordan samarbeid blir enda viktigere framover

Ett år med Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet får besøk av ledere på rådsmøter, arrangerer erfaringsseminar og får sjansen til å delta på andre spennende aktiviteter. Vi har laget en kronologisk tidslinje over hva som har skjedd det siste året.

Les om våre høydepunkter det siste året

Om Digitaliseringsrådet

Rådet består av ti erfarne medlemmer som hjelper ledere i staten med endringsprosesser der digitalisering utgjør en viktig del. Behandlingen i rådet er rask og tilpasset hver enkelt virksomhet.

Les om rådet og hvordan vi jobber

Om prosjektene vi har behandlet

Siden oppstarten i 2016 og fram til og med august 2022 har Digitaliseringsrådet behandlet 100 prosjekter og bistått over 70 virksomheter med råd og veiledning.

Les om prosjektene og anbefalingene vi gir