Overordnede arkitekturprinsipper

De overordnede arkitekturprinsippene for digitalisering av offentlig sektor er en støtte til arbeid med virksomhetsarkitektur og skal bidra til økt samhandlingsevne på tvers av virksomheter og sektorer.

En person holder en blå ropert mot en person med en rød firkant under armen.svg